Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani - Sarateni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.214.904 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUMURI SI PODURI MURES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135648/23.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135827
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani - Sarateni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 135 intre km 28+272 (loc.
Magherani int. cu DC 33) ? 41+827 (loc. Sarateni int. cu DN 13A), comunele Magherani si Sarateni, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor privind reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 135 Magherani ?Sarateni intre km 28+272 ( loc. Magherani int. cu DC 33) - 41+827 (loc. Sarateni int. cu DN 13A.valoarea estimata fara TVA: intervalul intre 40.111.185, 81 si 44.087.020, 16Moneda: RONNOTA: ? Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari similare ce vor fi achizi?ionate ulterior. Cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare s-au raportat la valoarea estimata ce nu cuprinde eventualele lucrari similare care vor fi achizi?ionate ulterior .? Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006 se va face prin raportare la valoarea estimata fara eventualele lucrari similare ce vor fi achizitionate ulterior.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 214, 904.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6666 din 9 aprilie 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S48-078543din09.03.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S95-156638din19.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7058/2D Denumirea: Reabilitarea, modernizarea drumului judetean DJ 135 Magherani - Sarateni
V.1) Data atribuirii contractului 17.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUMURI SI PODURI MURES S.R.L.
Adresa postala: STR. 8 MARTIE, NR. 36/A, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540462, Romania, Tel. +40 265259431, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265259432
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34214904.86 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 ?Domeniul major de interventie 2.1-Reabilitarea si modernizarea re?elei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, proiectul ?Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Magherani ? Sarateni?.
VI.2) Alte informatii
- In cazul in care, in etapa finala de licita?ie electronica, doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pre?uri egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform prevederilor HG nr.801/2011 documentele transmise in SEAP trebuie sa con?ina semnatura electronica. In general, documentele pot fi deschise prin urmatoarea modalitate: se salveaza documentul in calculator ?i se deschide apoi din calculator prin op?iunea ?open with? ?i se selecteaza programul Adobe Reader. Daca aceasta modalitate nu func?ioneaza, atunci trebuie sa va instala?i un program special (SHELL SEIF VERIFY) care va permite deschiderea acestor documente. Aplica?ia este gratuita ?i poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN: http: //www.certisgn.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures-Comercial
Adresa postala: str. Justitiei, nr. 1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Email: [email protected], Fax: +40 265311827, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures- Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Victoriei, nr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer