Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - reabilitarea ,modernizarea si dotarea scolii cu clasele I-VIII Mikes Kelemen comuna Zagon ,jud. Covasna - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
210.997 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IMPORT EXPORT CONSAC SRL
Anunt de atribuire numarul 113429/17.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Zagon
Adresa postala:  Zagon 144, Localitatea:  Zagon, Cod postal:  527185, Romania, Punct(e) de contact:  Gyorgy Csoma, Tel. 0267343022, Email:  [email protected] , [email protected], Fax:  0267343355, Adresa internet (URL):  Zagon nr. 114, jud. Covasna
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
reabilitarea , modernizarea si dotarea scolii cu clasele I-VIII Mikes Kelemen comuna Zagon , jud. Covasna - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Zagon . sat zagon , jud. Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii suplimentare conform Dspozitiei de santier nr.1/2011
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
210, 997RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act aditional nr. 2 Denumirea: Act aditional nr. 2 la Contract de lucrari nr. 4508/12.08.2010
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMPORT EXPORT CONSAC SRL
Adresa postala:  str. Mestesugarilor nr. 13, Localitatea:  Covasna, Cod postal:  525200, Romania, Tel. 0267341637, Fax:  0267341543
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210997.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational Regional AXA 3, DMI 3.4
VI.2) Alte informatii
Informatii privind procedura initiala : Numar Invitatie de participare procedura initiala :261066/21.07.2010;Numar anunt de atribuire procedura initiala :118777 / 28.09.2010; Valoarea contractului initial :2422500 Ron
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Covasna
Adresa postala:  str. Kriza Janos nr.2, Localitatea:  Sft. Gheorghe, Cod postal:  520023, Romania, Tel. 0267311606, Email:  [email protected], Fax:  0267316053
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei zagon
Adresa postala:  str. Principala nr. 114, Localitatea:  Zagon, Cod postal:  527185, Romania, Tel. 0267343022, Email:  [email protected], Fax:  0267343355
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2011 17:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer