Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea, modernizarea si extinderea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Roman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
121.403 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TLSIT SA
Anunt de atribuire numarul 125212/05.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala: Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Punct(e) de contact: Mihail POPESCU, Tel. +40 0233212890, Email: [email protected], Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea, modernizarea si extinderea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Roman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Roman
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea, modernizarea si extinderea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Roman
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
121, 403RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3473 Denumirea: ACT ADITIONAL LA CONTRACT LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 26.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TLSIT SA
Adresa postala: STR. CALISTRAT HOGAS NR.32, Localitatea: PIATRA NEAMT, Cod postal: 610004, Romania, Tel. +40 0233224324, Fax: +40 0233224324
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 133000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121403.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013? Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale? Domeniul major de interventie 3.4. ? Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
tribunalul neamt
Adresa postala: bdul republicii nr.14, Localitatea: piatra neamt, Cod postal: 610004, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean neamt
Adresa postala: str. alexandru cel bun nr, 27, Localitatea: piatra neamt, Cod postal: 610004, Romania, Tel. +40 0233212890, Fax: +40 0233211569
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2012 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer