Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea podurilor afectate de inundatii in judetul Mehedinti: Refacere pod pe DJ 607A km 2+050 peste raul Topolnita la Cerneti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.999.899 RON

Castigatorul Licitatiei: FILIALA CCCF - DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.A
Anunt de atribuire numarul 60581/18.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55395
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 1500, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN BOSOANCA, Tel.0372523317, Email: [email protected], Fax: 0372521137, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea podurilor afectate de inundatii in judetul Mehedinti: Refacere pod pe DJ 607A km 2+050 peste raul Topolnita la Cerneti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CERNETI, JUD. MEHEDINTI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop implementarea proiectului , ,Reabilitarea podurilor afectate de inundatii in judetul Mehedinti, cod PERSEUS RO 2005/017-690.01.03.01, proiect ce include repararea sau refacerea unui numar de 6 poduri afectate de inundatii, printre care si Refacere pod pe DJ 607A km 2+050 peste raul Topolnita la Cerneti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 999, 899RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 609 Denumirea: Reabilitarea podurilor afectate de inundatii in judetul Mehedinti: Refacere pod pe DJ 607A km 2+050
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FILIALA CCCF - DRUMURI SI PODURI TIMISOARA S.A
Adresa postala: B-dul Liviu Rebreanu, nr.3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300203, Romania, Tel.07426263332, Email: [email protected], Fax: 0256215217
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5117766.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2999899.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BLVD N TITULESCU NR. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418586
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: STR TRAIAN NR. 89, Localitatea: DR TR SEVERIN, Cod postal: 1500, Romania, Tel.0252311218
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.02.2009 09:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer