Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica aferente PT CUZA VODA 3-executarea de lucrari suplimentare si de lucrari noi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
360.953 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AQUATERM SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 26975/11.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TERMICA S.A.
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI NUMARUL 1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN DIACONESCU, Tel.0230251998, Email: [email protected], Fax: 0230257066
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica aferente PT CUZA VODA 3-executarea de lucrari suplimentare si de lucrari noi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: mun.Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate asigurate de autoritatea contractanta - executarea de lucrari suplimentare si de lucrari noi similare cu cele achizitionate initial prin contractul nr.45/01.06.2007
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
360, 952.83RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 45 Denumirea: Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica aferente PT CUZA VODA 3 - suplim
V.1) Data atribuirii contractului 3/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AQUATERM SRL
Adresa postala: str.I.C.Bratianu nr.35, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710319, Romania, Tel.0231511585, Fax: 0231511518
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360952.83 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL SUCEAVA-sectia contencios administrativ
Adresa postala: str.Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230216321, Fax: 0230251383
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC TERMICA SA - birou juridic
Adresa postala: str.Energeticianului nr.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania, Tel.0230251997, Fax: 0230257066
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2008 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer