Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica PT CUZA VODA 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.045.396 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AQUATERM SRL Botosani
Anunt de atribuire numarul 7043/04.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 7346
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TERMICA S.A.
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI NUMARUL 1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN DIACONESCU, Tel.0230251998, Email: [email protected], Fax: 0230257066
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica PT CUZA VODA 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate asiguarate de autoritatea contractanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
29852500-1-Sisteme de supraveghere (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 045, 395.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 45 Denumirea: Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica la PT Cuza Voda 3
V.1) Data atribuirii contractului 5/16/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AQUATERM SRL Botosani
Adresa postala: str.I.C. Bratianu nr.35, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710319, Romania, Tel.0231511585, Fax: 0231511518
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1045395.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL SUCEAVA - sectia contencios administrativ
Adresa postala: str.Stefan cel Mare 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230216321, Fax: 0230215383
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
TERMICA SA Suceava - birou juridic
Adresa postala: str.Energeticianului 1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania, Tel.0230251997, Fax: 0230257066
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2007 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer