Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea alimentarii cu apa potabila si de incendiu la CHE Portile de Fier I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.364.547 RON

Castigatorul Licitatiei: ABC SYSTEMS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 46857/11.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33822
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. I.Gh. Bibicescu nr.2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220103, Romania, Punct(e) de contact: SH Portile de Fier, Tel.0252308676, In atentia: Sofia Prunescu, Email: [email protected], Fax: 0252311514
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea siextinderea alimentarii cu apa potabila si de incendiu la CHE Portile de Fier I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CHE Portile de Fier I, localitatea Gura Vaii, jud. Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Inlocuirea completa a retelei de apa potabila, a retelei exterioare de alimentare si de distributie pentru apa de incendiu si a instalatiilor tehnologice si de automatizare aferente
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 364, 546.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 112 Denumirea: Reabilitarea siextinderea alimentarii cu apa potabila si de incendiu la CHE Portile de Fier I
V.1) Data atribuirii contractului 6/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ABC SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC, NR. 38, BL. E6, SC. 1, AP. 1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220190, Romania, Tel.0252/329362, Email: [email protected], Fax: 0252/329363, Adresa internet (URL): www.abcsytems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3019632.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2364546.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418568, Fax: 0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic SH Portile de Fier
Adresa postala: str. I.Gh.Bibicescu nr.2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220103, Romania, Tel.0252308689, Fax: 0252311514
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2008 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer