Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si modernizarea statiei de epurare in orasul Tirgu Bujor, judetul Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
867.319 EUR

Castigatorul Licitatiei: PROIECT S.A.
Anunt de atribuire numarul 71321/17.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 63237
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TIRGU BUJOR
Adresa postala:  STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU NR. 105, Localitatea:  Targu Bujor, Cod postal:  805200, Romania, Punct(e) de contact:  POPESCU VIORICA, Tel. 0236 340339, In atentia:  POPESCU VIORICA, Email:  [email protected], Fax:  0236 340561
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si modernizarea statiei de epurare in orasul Tirgu Bujor, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: orasul Tirgu Bujor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si modernizarea statiei de epurare in orasul Tirgu Bujor, judetul Galati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
42996000-4-Utilaje de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
867, 319.15EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Termen de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4369 Denumirea: Reabilitarea si extindererea retelei de canalizare si modernizarea statiei de epurare in orasul Tg.B
V.1) Data atribuirii contractului 5/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROIECT S.A.
Adresa postala:  str. Navelor, nr. 3, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800030, Romania, Tel. 0236411779, Email:  [email protected], Fax:  0236411779, Adresa internet (URL):  www.proiect-galati.ro
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala:  STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236/473105, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0236/473087, Adresa internet (URL):  www.vega93.ro
DANEX CONSULT S.R.L.
Adresa postala:  Bd. Garii Obor nr. 8B, Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021747, Romania, Tel. 0212527324, Email:  [email protected], Fax:  0212525350, Adresa internet (URL):  www.danex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3725135.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PHARE RO 2006/018-147.04.01.04.01.11
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0300800, Romania, Tel. 021 / 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 / 310 4642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala:  str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800579, Romania, Tel. 0236460027, Email:  [email protected], Fax:  02360227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretarul Consiliului local
Adresa postala:  str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 105, Localitatea:  Tirgu Bujor, Cod postal:  805200, Romania, Tel. 0236340339, Email:  [email protected], Fax:  0236340561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2009 17:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer