Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de pompare ape uzate menajere in comuna Branesti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.900.046 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 117539/21.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119574
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Adresa postala: Intrarea Tciunelui, nr. 5. Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Ana Prakab, Tel. 0374.205.200, Email: [email protected], Fax: 0374.205.204, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de pompare ape uzate menajere in comuna Branesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Branesti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare, inclusiv realizarea statiilor de pompare ape uzate menajere in comuna Branesti?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 900, 046.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S55-090152din19.03.2011
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S25-040508din05.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38 Denumirea: Reab si extindere retele alim cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata-Bragadiru
V.1) Data atribuirii contractului 07.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.
Adresa postala: Str. Dambovicioara, nr. 59-61, Sector 6, Localitatea: Bucurestiu, Cod postal: 00000, Romania, Tel. 0372.118.300, Fax: 0372.118.330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26160477.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25900046.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 00000, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Sos Oltenitei, Nr. 110-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. 021.319.5180, Fax: 021.311.49.32, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.
Adresa postala: Bd. Basarabia 256 G, bl. D Center, et. 5, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 00000, Romania, Tel. 0374205200, Email: [email protected], Fax: 0374205200
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2011 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer