Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni


Anunt de intentie (utilitati) numarul 18369/21.10.2010
Entitatea contractanta
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala:  Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130055, Romania, Punct(e) de contact:  Radu Vasilescu, Tel. 0245210299, Email:  [email protected], Fax:  0245210299, Adresa internet (URL):  www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) ale entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre entitatea contractanta
Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni
II.2) Tipul contractului
Lucrari
II.3) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea retelei de distributie apa potabila, reabilitarea si extinderea retelei de canalizare, realizarea de statii noi de pompare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 22.04.2011
Durata: 28 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.6) Cost estimativ si modalitati principale de finantare
II.6.1) Cost initial estimat
Valoarea estimata fara TVA: 30, 831, 478RON
II.6.2) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri europene 76, 8%;
- cofinantare nationala: 23, 2%
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Alte informatii se pot obtine la: E-mail: [email protected]: 0245-210299 sau 0245-614403Fax: 0245-210299 sau 0245-611774Persoana de contact: Cristian SGARBURA - Manager proiect UIP
SECTIUNEA IV: PROCEDURA SI INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB-MO-RB-02
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat conform Contractului de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu ? Axa Prioritara 1??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Valoarea totala estimata a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2010 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer