Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.894.366 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROMS CONCEPT GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 131118/10.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129428
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala: Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Radu VASILESCU, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774/+40 245210299, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Moreni, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Retelele de alimentare cu apa si canalizare menajera care fac obiectul prezentului contract, vor avea traseul in intravilanul orasului Moreni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 894, 366.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DB-MO-RB-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S185-303231din27.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23283 Denumirea: REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE MORENI
V.1) Data atribuirii contractului 23.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROMS CONCEPT GROUP SRL
Adresa postala: STR. ODAII nr. 253-259, C1, BL A1, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 014730, Romania, Tel. +40 0311040632, Email: [email protected], Fax: +40 0212313211
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30831478.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23894366.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat conform Contractului de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu ? Axa Prioritara 1??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? cod SMIS: 19353.
VI.2) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire se afla atasata prezentului anunt de participare, la adresa de internet: www.e-licitatie.ro.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr. 3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?idindustrie=42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr. 3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?idindustrie=42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala: Blv. I.C. Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer