Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITAREA SI EXTINDEREA SATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN ORASUL NEGRESTI-OAS SI CONSTRUIREA UNEI STATII DE EPURARE IN ORASUL LIVADA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.201.593 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC INTERFRIGO LOGISTICS SRL ? SC EDAS EXIM SRL
Anunt de atribuire numarul 142510/17.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142887
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 261706058, In atentia: Monica - Tatiana Salajan, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITAREA SI EXTINDEREA SATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN ORASUL NEGRESTI-OAS SI CONSTRUIREA UNEI STATII DE EPURARE IN ORASUL LIVADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasul Negresti-Oas si orasul Livada, Judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia statiilor de epurarein orasele Negresti Oas si Livada includ: a) Activitatile de proiectare - fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statiile de epurare. Proiectul va include, printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructied) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicee) Testare si punere in functiunef) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesarg) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunih) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 201, 593.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SM CL 04 - DA 27 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16556 Denumirea: REABILITAREA SI EXTINDEREA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN ORASUL NEGRESTI-OAS SI CONSTRUIREA
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC INTERFRIGO LOGISTICS SRL ? SC EDAS EXIM SRL
Adresa postala: str. Fratii Golesti nr.63, bloc S6, sc.A, et.2, ap.6, judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Tel. +40 348730071, Fax: +40 348730070
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15201593.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul CCI 2009/RO/161/PR/009 ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL SATU MARE?, finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1, 2007รท 2013.
VI.2) Alte informatii
? Durata contractului mentionata la sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor, respectiv 15 luni si perioada de notificare a defectelor, respectiv 12 luni.? Orice comunicari, solicitari, sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, in limba romana. Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire se vor adresa autoritatii contractante, in scris. Acestea vor avea mentionat: Obiectul contractului; Numarul Anuntului de participare publicat in SEAP ; Numele operatorului economic ; Numele persoanei de contact indicata in Anuntul de participare.? Reprezentantii ofertantilor autorizati sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta Comisiei de evaluare imputernicire scrisa, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, buletin/carte de identitate sau pasaport, dupa caz.? In cazulin care doua sau mai multe oferte vor avea acelasi punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire si sunt clasate pe primul loc, departajarea ofertelor se va face dupa cum urmeaza: o Pentru ofertele care obtin acelasi punctaj si au pretul ofertei financiare diferit, departajarea se va face in functie de pretul ofertei financiare, respectiv oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.o Pentru ofertele care obtin acelasi punctaj si au acelasi pret, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare, daca este cazul.? Autoritatea contractanta va organiza o vizita a amplasamentelor lucrarilor. Informatii referitoare la aceasta vizita se vor aduce printr-o adresa care va fi postata in SEAP, la anuntul de participare, sectiunile ?Documentatie, clarificari si decizii? si ?Lista erate?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 21:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer