Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi din cadrul proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.585.462 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC CONSTRUCTII ERBASU SA - UTI GRUP SA - SC DIERING ENGINEERING & CONSULTING SRL , reprezentata de SC CONSTRUCTII ERBASU SA ( LIDER )
Anunt de atribuire numarul 133403/09.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141600
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani
Adresa postala: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710030, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 374106800, In atentia: Daniela Orasanu, Email: [email protected], Fax: +40 374106807 / +40 374106803, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi din cadrul proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Dorohoi
Judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In orasul Dorohoi se va construi statia de epurare apa uzata pentru o populatie echivalenta de 33.683 LE.Sfera lucrarilor pentru SEAU Dorohoi cuprinde proiectul complet pentru toate specialitatile, inclusiv proiectele de proces, hidraulic, civil, de rezistenta, mecanic, electric, SCADA, precum si lucrarile de constructii-montaj pentru executia statiei de epurare.Unitatile incluse in cadrul SEAU Dorohoi sunt: camin receptie inclusiv conducta de by-pass, gratre, desnisipator si separator de grasimi, decantor, bazin anaerobic, bazin aerare, statie pompe recirculare interna, statie de suflante, statie dozare clor, bazin reactie dezinfectie, statie pompe namol in exces, instatlatie ingrosare namol in exces, statie pompe namol ingrosat, statie pompe namol, ingrosator de namol, rezervor fermentare anaeroba, rezervor biogaz, centrala termica, rezervor tampon namol fermentat, statie pompe recuperare supernatant, platforma depozit manol, corp administrativ, cladire atelier si depozit, amenajari , drumuri , porti, platforme , sistem complet de alimentare cu gaz, apa, automatizare Scada.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 585, 462.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
BT-CL-03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S44-072434din03.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12075 Denumirea: Reabilitarea si Extinderea SEAU Dorohoi
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CONSTRUCTII ERBASU SA - UTI GRUP SA -SC DIERING ENGINEERING & CONSULTING SRL , reprezentata de SC CONSTRUCTII ERBASU SA ( LIDER )
Adresa postala: str. Nicolae G. Caramfil nr.72, bl.XXIIA, ap.1( camerele 2 si 4)-2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014146, Romania, Tel. +40 212323545, Email: : [email protected], [email protected], Fax: +40 212323505
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34605361.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27585462.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 20
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Un procent de 20% din lucrarile ce fac obiectul contractului de lucrari , respectiv lucrari civile, demolari, lucrari de conducte, drumuri si imprejmuiri, amenajare pe verticala.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani? finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro .Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se poate face incepand cu prima zi lucratoare dupa data publicarii anuntului de participare, intre orele 10:00-13:30.In acest sens, Ofertantul va trebui sa informeze Autoritatea Contractanta, in scris, in atentia ing.Pavel Catalin LUCA, prin fax la nr. 0374/106807 sau prin e-mail la adresa [email protected] , cu cel putin o zi lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizite pe amplasament.Desemnarea ofertei castigatoareOfertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total = P1 + P2, unde P1, P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare.Oferta cu valoare P total = P1 + P2 cea mai mare va fi declarata castigatoareIn cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor.Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acest proces de reofertare pret se poate repeta de cate ori considera necesar comisia de evaluare.In cazul in care nu este posibila o departajare a ofertelor, fiind imposibila incheierea contractului, atunci procedura de achizitie publica se va anula.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiei este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. NOVA APASERV S.A. , Cs. jr. Maria Sauciuc
Adresa postala: Str. Octav Onicescu, nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Tel. +40 374106800 /134, Email: [email protected], Fax: +40 374106803
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer