Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitarea si Modernizarea Caminului P+2"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.159.001 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 17043/28.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI
Adresa postala: COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES, Localitatea: suici, Cod postal: 117725, Romania, Punct(e) de contact: ELENA GEORGESCU, Tel.0248545015, Email: [email protected], Fax: 0248545015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie/agentie europeana sau organisatie internationala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitarea si Modernizarea Caminului P+2"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Comuna Suici, Jud Arges
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Reabilitarea si Modernizarea Caminului P+2"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 159, 001.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1534 Denumirea: Reabilitarea si Modernizarea Caminului P+2
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: Str. Popa Sapca, Bl. P3, Sc. C , Ap.6, Pitesti , Jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110150, Romania, Tel.0248221267, Fax: 0248221267
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1159001.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1159001.09 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 1159001.09
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): HG.1831/21 decembrie 2006
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici
Adresa postala: Comuna Suici, Jud. Arges, Localitatea: Suici, Cod postal: 117725, Romania, Tel.0248545015, Email: [email protected], Fax: 0248545015
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici
Adresa postala: Comuna Suici, Jud. Arges, Localitatea: Suici, Cod postal: 117725, Romania, Tel.0248545015
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici
Adresa postala: Comuna Suici, Jud. Arges, Localitatea: Suici, Cod postal: 117725, Romania, Tel.0248545015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer