Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Turda-Campia Turzii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
71.820.000 RON

Castigatorul Licitatiei: COSTRUZIONI DONDI S.p.A. - Leader
Anunt de atribuire numarul 65496/01.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 65903
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresa postala: Str.Axente Sever nr.2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN GIURGIU, Tel.0264/311771, In atentia: DOMNULUI ALEXANDRU SABAU-Director General, DOMNULUI TRAIAN GIURGIU-Sef UIP, Email: [email protected], Fax: 0264/311772
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Turda-Campia Turzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Cluj orasul Campia Turzii.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
71, 820, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S195-259036din08.10.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11072 Denumirea: Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Turda-Campia Turzii
V.1) Data atribuirii contractului 7/8/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COSTRUZIONI DONDI S.p.A. - Leader
Adresa postala: Viale delle Industrie, nr. 13A, Localitatea: Rovigo, Cod postal: 45100, Italy, Tel.+ 39 0425 475811, Email: [email protected], Fax: + 39 0425 474648
S.C. ACSA S.A - Asociat
Adresa postala: Strada Nicolae Titulescu, nr. 2, Localitatea: Campia Turzii, Cod postal: 405100, Romania, Tel.0264365140, Fax: 0264365141
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 79381080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71820000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de MediuAxa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzataProiectul se numeste: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiuneaTurda-Campia Turzii Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Turda-Campia Turzii
VI.2) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE POATE RIDICA PE SUPORT MAGNETIC (CD)DE LA SEDIUL S.C.COMPANIA DE APA ARIES S.A. DUPA 72 DE ORE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunal Cluj
Adresa postala: Str. Calea Dorobantilor, nr 2-4., Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A.
Adresa postala: Str. Axente Sever, Nr. 2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Tel.+40-264-311.771, Email: [email protected], Fax: +40-264-311.771; 2
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2009 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer