Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Suceava, aferent Punct Termic Hotel(lot nr.1) si Punct Termic Tudor Vladimirescu(lot nr.2)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.462.222 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea dintre :SC AQUATERM SRL Botosani,SC HIDROTERM SA Roman si SC FLORCONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 52739/11.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38648
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Chiru, Tel.0230-212696, interior 167, Email: [email protected], Fax: 0230-520593, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
«Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Suceava, aferent Punct Termic Hotel(lot nr.1) si Punct Termic Tudor Vladimirescu(lot nr.2)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Suceava, in locatiile mentionate in Caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
«Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Suceava, aferent Punct Termic Hotel(lot nr.1) si Punct Termic Tudor Vladimirescu(lot nr.2)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232140-5 - Conducte de incalzire urbana (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 462, 221.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25179 Denumirea: Reabilitarea sist. de termoficare din Mun. Suceava aferent P. T. Hotel si P. T. T. Vladimirescu
V.1) Data atribuirii contractului 7/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea dintre : SC AQUATERM SRL Botosani, SC HIDROTERM SA Roman si SC FLORCONSTRUCT SRL
Adresa postala: str.I.C. Bratianu nr.35, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710162, Romania, Tel.0231-511585, Fax: 0231-511518
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4488000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4462221.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava-Sectia contencios Administrativ
Adresa postala: str Stefan cel Mare, nr 62, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/216321, Email: [email protected], Fax: 0230/524022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos, nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria mun. Suceava-Serv Contencios ADM. juridic
Adresa postala: b-dul 1mai nr.5A, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230212696, Email: [email protected], Fax: 0230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2008 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer