Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si pregatirea lui pt noi activitati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.644.220 RON

Castigatorul Licitatiei: PROSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 133727/15.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130696
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Punct(e) de contact: Petru Stanciu, Tel. +40 0254730223, In atentia: Serviciului UADPP - ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si pregatirea lui pt noi activitati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: SITUL INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMA INDUSTRIALA CALAN , ORAS CALAN, JUDETUL HUNEDOARA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
faza A) Reabilitarea sitului poluat: Lucrari demolare constructii, Prelucrarea, depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor.Decontaminare;Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati Constructii si instalatii, Infrastructura rutiera, Utilitati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112340-0 - Lucrari de decontaminare a solului (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45111100-9-Lucrari de demolare (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 644, 221.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S66-106809din05.04.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S50-081418din13.03.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S106-175946din06.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32/22.10.2012 Denumirea: Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si pregatirea lui pt noi act
V.1) Data atribuirii contractului 06.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel. 0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62138193.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36644221.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 31
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Buget local si fonduri structurale POR-FEDRProgramul Operational Regional 2007-2013 -Axa Prioritara 4- Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri reginal si local, Domeniul Major de interventie 4.2-Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati.
VI.2) Alte informatii
1.Fisa curenta reprezinta o copie a fisei cu numarul 10441 in care sau operat moidificarii conform cerintelor formulate deANRMAPla data de29.12.2011, ora 17:162.Documentatia de atribuire , inclusiv clarificarile aferente, se pot obtinein mod nerestrictionat de catre totioperatorii economici interesati, prin descarcarea de pe site-ulSEAP : www.e-licitatie.ro., sectiuneaANUNTURI DE PARTICIPARE3.Daca exista ofertanti clasati pe primul loc cu punctaje egale , castigatorul va fi desemnat acel oferant care a depus oferta cu cel mai scazut pret.In cazul in care si dupa aplicarea acesui criteriu de departajare, exista ofertanti aflati la egalitate, castigatorul va fi desemnat acel ofertant care a depus oferta cu cel mai mic interval de timp de la data de emitere a ordinului de incepere a lucrarii pana la punerea in functiune a instalatiior de decontaminare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: Str. 1 Decembrie, nr. 35, ,Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +4 0254216333, Email: [email protected], Fax: +4 0254211574, Adresa internet (URL): http: //www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: strada IC Bratianu, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +4 0258810289, Email: [email protected], Fax: +4 0258810286, Adresa internet (URL): www.portal.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Orasul Calan
Adresa postala: strada Garii, nr. 1, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Tel. +4 0254730223, Email: [email protected], Fax: +4 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2012 16:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer