Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.604.024 RON

Castigatorul Licitatiei: UTI CONSTRUCTION & FACILITY MANAGEMENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 133908/12.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132662
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Urmarirea Executarii Contractelor, Tel. +40 250732901/170, In atentia: NICHIE CAMELIA, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Strada Calea lui Traian nr. 201
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitareapresupune realizarea urmatoarelor lucrari: Interventii arhitectura, interventii structura, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii termice se vor inlocui partial, instalatii de ventilatie si de desfumare, instalatie gaze medicale, reabilitare si amenajare mansarda
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 604, 022.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III A 6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S155-257777din13.08.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S53-086299din16.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 125/C01/B51/130004C/C/07.01.2013 Denumirea: Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI CONSTRUCTION & FACILITY MANAGEMENT S.A.
Adresa postala: Str. Cernauti, Nr.27B, Et.1, Camera 12, Sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022184, Romania, Tel. 0744.386.362, Email: [email protected], Fax: 031.407.92.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46356726.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39604022.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 2740241.36
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
2594777, 36 RON - SC GB INDCO SRL;145464, 00 RON - SC ROMVERSIS TOP SRL
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1Contract de finantare nr. 2163 din 09.09.2011 Codul SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS/CSNR) al proiectului: nr.13064, SV/25/3/3, 1/10/25.09.2009 intitulat Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
VI.2) Alte informatii
-Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, avand preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care sunt in aceasta situatie, sa transmita o noua propunere financiara, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante pana la o data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul si imprejurimile, pentru a fi in masura sa evalueze, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, toate datele necesare ce ar putea fi utile in intocmirea ofertei. In cazul in care ofertantul nu participa la vizitarea amplasamentului si nu sesizeaza eventualele neconcordante care ar putea aparea intre documentatia depusa in SEAP si situatia existenta pe teren, in vederea clarificarii acestora inainte de data deschiderii ofertelor, isi asuma toate riscurile ce decurg din acest fapt. Acest lucru nu-l exonereza pe ofertant de obligatiile pe care si le asuma prin prezentul contract.Vizitarea se va face cu responsabilitate din partea ofertantilor, tinand cont ca executia lucrarilor se face sub functionare fara intreruperea activitatii medicale din spital. Aceasta se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, orele 8.00 -15.00 impreuna cu un reprezentant al spitalului. Pentru aceasta se va lua legatura cu D-na Adriana Petrescu sau D-nul Ion Antonescu din cadrul DPRE, tel. 0250/732901 int. 148/138, pentru stabilirea detaliilor.Toti ofertantii vor confirma in scris primirea procesului verbal de la vizita in teren si il vor include in oferta lor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu, nr1, jud Valcea, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2013 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer