Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile din Botosani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.626.957 EUR

Castigatorul Licitatiei: Passavant – Roediger Anlangenbau GmbH
Anunt de atribuire numarul 15024/02.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MinisterulFinantelor Publice
Adresa postala: B-dul Mircea Voda nr. 44, intrarea B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Punct(e) de contact: Oficiul de Plati si Contractare Phare, Tel.+40 21 326 55 55, interior 623, In atentia: Bogdan Oprea, Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 30/ 326 87 09, Adresa internet (URL): http: //cfcu.mfinante.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile din Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile si automatizarea procesului de tratare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Statie de tratare a apei potabile (Rev.1)
74230000-0-Servicii de inginerie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 626, 957.19EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2007/S181-220591din20.09.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2004 RO 16 P PE 001-06 Denumirea: Reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile in Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Passavant Roediger Anlangenbau GmbH
Adresa postala: Kinzigheimer Weg 104-106, Localitatea: Hanau, Cod postal: D-63450, Germany, Tel.+49.6181.309-203, Email: [email protected], Fax: +49.6181.309-117, Adresa internet (URL): www.passavant-roediger.de
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9227000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10626957.19 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Masura ISPA cod 2004 RO 16 P PE 001
VI.2) Alte informatii
Anuntul de participare (Tender Procurement Notice) publicat conform procedurilorPRAG 2006. Dosarul de licitatie a fost aprobat conform prevederilor PRAG. Anuntulde atribuire (Award Notice) a fost publicat atat pe pagina de internet oficialaEuropeAid cat si in Jurnaulul Oficial al UE. Procedura de negociere a fost demaratain baza prevederilor art.110 alin.(2) din OUG nr.34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, ,Romania, Tel.(+4) 021 310.46.42, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, ,Adresa internet (URL): www.cncsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Economiei si Finantelor - OPCP - Departamentul Juridic
Adresa postala: B-ul Mircea Voda. nr.44, intrarea B, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel.+4021 326 55 55 int.614, Email: [email protected], Fax: +40 21 326 87 09
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2007 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer