Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitarea termica a 33 de blocuri de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti - lot 1,2,3,4,5,6?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.818.760 RON

Castigatorul Licitatiei: A.F. CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134994/13.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130543
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Rizea Ana, Tel. +40 0212096099, Email: [email protected], Fax: +40 0212096099, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitarea termica a 33 de blocuri de pe raza sectorului 2 al MunicipiuluiBucuresti - lot 1, 2, 3, 4, 5, 6?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1: ?Reabilitarea termica a blocului P6A+B din str. Ciurea nr. 2-4 , a blocului Y2 sc. 2 dinStr. Ciurea nr. 14, a blocului Y2 sc. 3 din str. Ciurea nr. 14, a blocului Y2 sc. 4 din str. . Ciurea nr. 14, a blocului 37A din str. . Badea Cartan nr. 67, a blocului 31A din str. Vasile Lascar nr. 209, a bloculuiAustrului 1 din str. Austrului nr 1.?Lot 2: Reabilitare termica a blocului 45 scara 1 din sos. Stefan cel Mare nr. 228, ablocului ALMO 3 dinSos. Mihai Bravu nr. 3, a blocului 45 scara 2 din Sos. Stefan cel Mare nr. 228, sector 2 Bucuresti?Lot 3: ?Reabilitare termica a blocului 6 Carpati din str. Nada Florilor nr. 6, ablocului 18, 19, 20 din str. Judetului nr. 9-13, a blocului 20 din str. Judetului nr. 17, a blocului 4 BIS din str. Pastorului nr. 4, a blocului 34 din str. Cristea Mateescu nr. 4, sector 2 Bucuresti?Lot 4: ?Reabilitare termica a bl. J2 din str. Herta nr. 13, abl. 64 B, sc. A din str. Herta nr. 6, a bl. 64 B, sc. Bdinstr. Herta nr. 6, a bl. 112 C, din sos. Iancului nr. 1, a bl. 109 B , sc. A din sos. Iancului nr. 7, a bl. 114 A din sos.Iancului nr. 8 , a bl. 121Adin sos. Iancului nr.132, sector 2 Bucuresti?Lot 5: ?Reabilitarea termica a bl. P16 bis din Sos. Mihai Bravu nr. 45, a Bl. P 12 din Sos. Mihai Bravu nr. 33, a Bl. P 13 din Sos. Mihai Bravu nr. 35, a Bl. P15 din Sos. Mihai Bravu nr. 39, aBl. C18 scara A din Sos. Mihai Bravu nr. 67-73, a Bl. C18 scara B din Sos. Mihai Bravu nr. 67-73, a Bl. C19din Sos. Mihai Bravu nr. 57-65, sector 2 Bucuresti?Lot 6: ? Reabilitarea termica a blocului C16 din sos. Mihai Bravu nr. 85-93 , a blocului D 10 dinsos. Mihai Bravu nr. 139-145, a blocului D 24 din sos. Mihai Bravu nr. 128 si a blocului P 16-16A din sos. Mihai Bravu nr. 47-49?Lucrarile de reabilitarea termica a celor 33 blocuri mentionate constau in izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tamplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrulprezentei proceduri. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura conform art. 122 lit. i din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 818, 760.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S83-135975din28.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 70753 Denumirea: ?Reabilitarea termica a 33 blocuri de locuinte de pe raza Sec 2 al Mun Buc ? Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.F. CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Evidentialior, nr.3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021/3264815, Email: [email protected], Fax: 021/3264815
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5442000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3890000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 70755 Denumirea: ?Reabilitarea termica a 33 blocuri de locuinte de pe raza Sec 2 al Mun Buc.? Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RECON SI DOJE S.R.L.
Adresa postala: Str. Maica Domnului, Nr. 3, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023721, Romania, Tel. 0212107006, Email: [email protected], Fax: 0212107081, Adresa internet (URL): WWW.RECONDOJE.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5823000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3569003.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 74298 Denumirea: ?Reabilitarea termica a 33 blocuri de locuinte de pe raza Sec 2 al Mun Buc ? Lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.F. CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str.Evidentialior, nr.3, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 021/3264815, Email: [email protected], Fax: 021/3264815
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5546000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3670000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 74300 Denumirea: ?Reabilitarea termica a 33 blocuri de locuinte de pe raza Sec 2 al Mun Buc ? Lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Armeneasca, Nr.36, Corp A, Parter, Ap.1, Sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 41954, Romania, Tel. 0749079672;021/3030361, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3030277, Adresa internet (URL): www.gmcg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6282000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4360000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 73375 Denumirea: Reabilitarea termica a 33 blocuri de locuinte de pe raza Sector 2 al Mun. Buc ? Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMCO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Theodor Pallady, Nr.50, Lotul II, C21 Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032266, Romania, Tel. 031/4100052, Email: [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 031/4100050, Adresa internet (URL): www.romcosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4682000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3330000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 73374 Denumirea: Reabilitarea termica a 33 blocuri de locuinte de pe raza Sector 2 al Mun. Buc ? Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 10.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMCO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Theodor Pallady, Nr.50, Lotul II, C21 Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032266, Romania, Tel. 031/4100052, Email: [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 031/4100050, Adresa internet (URL): www.romcosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5341000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3999756.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Adresala care pot fi primite solicitarile de clarificari: * str.Chiristigiilor nr.11-13, sector 2, Bucuresti: luni ? joiintre orele8.00-16, 30 si vineri intre orele 8.00 ? 14.00, * e-mail: [email protected], *telefon: 021 209 60 99, *fax: 021 209 60 99, Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: in conformitate cu prevederileART. 79(1) din O.U.G. nr. 34/ 2006: ? Fara a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), in masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie publicat/transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor ?In conformitate cu prevederileart. 79 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006, ? In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. ?Raspunsurile la clarificari vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro la sectiunea , ,Documentatie si clarificari? aferenta anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: -imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate ? se va completa Formularul 19
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr. 11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Tel. +40 212096019, Fax: +40 212096019
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2012 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer