Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitarea termica a 597 de blocuri de locuinte de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti?


Anunt de participare numarul 145854/15.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Victorita Bocea, Tel. +40 0212524446, In atentia: Victorita Bocea, Email: [email protected], Fax: +40 0212524446, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitarea termica a 597 de blocuri de locuinte de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 30 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 750, 970, 238RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anul 2013: octombrie ? decembrie - 1-4 contracte subsecvente , Anul 2014: martie-decembrie ? 1-18 contracte subsecvente Anul 2015: martie-decembrie ? 1-18 contracte subsecvente Anul 2016: martie-decembrie ? 1-19 contracte subsecvente Anul 2017: martie-octombrie ? 1-5 contracte subsecvente; a se vedea Documentul "Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite"
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va realiza prin izolarea termica a anvelopei, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT.Valoarea initiala totala estimata, fara cheltuielile diverse si neprevazute, a acordului-cad. fara TVA este de 682.700.218 RONValoarea finala totala (avand incluse cheltuielile diverse si neprevazute) estimata a acordului-cad. fara TVA este de 750.970.238RONValoarea estimata finala a acordului-cad. este compusa din: valoarea estimata initiala a acordului-cad. + valoarea cotei maxime admise de 10% aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute (conform Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind privind aprobarea continutului-cad. al documentatiei tehnico-economice aferente investi tiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii).
Valoarea totala a cheltuielor diverse si neprevazute este de 68.270.020 RON, reprezentand un procent 10 % din valoarea acordului cad. fara diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrar vor fi executate conf celor precizate in Caietul de sarcini aferent celor 12 loturi.Acordul-cad., prin contr sale subsec, treb sa asig real. lucr de interventie la un nr estimat de 597 blocuri de locuinte existente in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, lucr care au ca scop cresterea performantei energetice a acestor blocuri.Val init tot estimata, f chelt div si nepr, a acord-cad. fTVA682700218RON.Val finala tot(cu chelt div si nepr) est a acord-cad. fTVA750970239RON.Val est fin a acord-cad. este compusa din: val est init acord-cad.+val cotei max admise de10%aferenta chelt div si nepr(cf.HG nr28/2008).Val tot chelt div si nepr68270020RON, reprez un procent10%din val acord cad. f div si neprev.Frecventa si val contr care urmeaza sa fie atribuite: Calendarul estimativ de atribuire contr.2013: oct?dec1-4contr.2014: mar-dec1-18contr.2015: mar-dec1-18contr.2016: mar-dec?1-19contr.2017: mar-oct?1-5contr.Cmm contract subsec(Cant.min): 1bloc val est fTVA: 187555lei Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val fTVA est: 33270480lei.Lot1: Val init tot est acord-cad. pentru lot1, f chelt div si neprev, fTVA45811467RON.Val fin tot est acord-cad. pt lot1 fTVA 50392613RON.Val tot chelt div si neprev4581146RON, reprez un procent 10%din val.acord cad. f div si neprev.Cmm contr subsec(Cant min): 1bloc val est fTVA: 200022lei.Cmmare contr subsec (Cant max): 10blocuri, val fTVA est: 30054401lei.Lot2: Val tot est f chelt div si neprev acord cad. pt lot2, fTVA67779771RON.Val fin tot est a acord-cad. pentru lot2 fTVA74557748RON.Val tot a chel div si neprev6777977RON, reprez un procent 10%din val f div si neprev.Cmm contr subsec (Cant min): 1bloc val est fTVA572166lei.Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val fTVA est: 21366878lei.Lot3: Val tot esti f chelt div si nepr a pentru lot3, fTVA 48895340RON.Val fin tot est a acord-cad. pentru lot3 fTVA 53784874RON.Val tot a chelt div si neprev 4889534RON, reprez un procent 10% din val f div si neprev.Cmm contr subsec(Cant min): 1bloc val est f TVA: 367460 lei.Cmmare cont subsec(Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 21302610 lei.Lot 4: Val tot est f chelt div si neprev pentru lot4 f TVA51691950RON.Val fin tot est acord-cad. pt lot4 f TVA :56861145RON.Val tot a chelt div si neprev 5169195RON, reprez un procent 10% din val f div si neprev.Cmm contr subsec(Cant min): 1bloc val est f TVA: 628000lei.Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 17069480lei.Lot5: Val tot est f cheltuielile div si nepr lot5 f TVA 88993300RON. Val fin tot est acord-cad. lot5 f TVA97892630RON. Val tot a cheltuielor div si nepr 8899330RON, reprezentand un procent 10% din val f div si nepr.Cmm contract subsec(Cant min): 1bloc valoare est f TVA: 742300 lei.Cmmare contract subsec(Cant max): 10blocuri, valoare f TVA est: 33270480 lei.Lot 6: Val tot f cheltuielile div si nepr a lot 6 f TVA 57441400RON.Val fin tot a acord-cad. lot6 f TVA63185540RON.Val tot a chelt div si nepr 5744140RON, reprez un procent 10% din val f div si nepr.Cmm cont subsec(Cant min): 1bloc val est f TVA: 665640lei.Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 18236617lei.Lot7: Val tot f chelt div si nepr lot7 f TVA 34839570RON.Val fin tot est acord-cad. lot7 f TVA 38323527RON.Val tot a chelt div si nepr 3483957 RON, repreze un procent 10% din val f div si nepr.Cmm cont subsec (Cant min): 1bloc val est f TVA: 205930lei.Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 25551050lei.Lot8: Val tot f chelt div si nepr lot8 f TVA52660783RON.Val fin tot acord-cad. lot8 f TVA 57926861RON. Val tot a chelt div si nepr 5266078RON, reprez un procent 10% din val f div si nepr.Cmm contr subsec(Cant min): 1 bloc val est f TVA: 244629lei.Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 29713062lei.Lot 9Val tot f chelt div si nepr a lot9 f TVA 71110210RON.Val fin tot acord-cad. lot9 f TVA 78221231RON.Val tot a chelt div si nepr 7111021RON, reprezentand un procent 10% din val f div si nepr.Cmm cont subsec(Cant min): 1 bloc val est f TVA622610lei.Cmmare cont subsec (Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 24037880 lei;Lot10: Val tot f chelt div si nepr a lot10 fTVA88841920RON.Val fin tot lot 10 f TVA97726112RON.Val tot a chelt div si nepr8884192RON, reprez un procent 10% din val f div si nepr.Cmm contr subsec (Cant min): 1 bloc val est fTVA: 516380lei.Cmmare contr subsec (Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 33050820lei.Lot11: Val tot est, f chelt div si nepr a pt lot 11 f TVA 55389510RON.Val fin tot est a pt lot 11 f TVA 60928461RON.Val tot a chelt div si nepr 5538951RON, reprez un procent 10 % din val f div si nepr.Cmm contr subsec(Cant min): 1bloc val est f TVA: 391830lei.Cmmare contr subsec(Cant.max): 10blocuri, val f TVA est: 23067360lei.Lot12: Val tot est f chelt div si nepr a lot12, f TVA19244997RON.Val fin tot est a acord-cad. f TVA 21169496RON.Val tot a chelt div si nepr 1924499RON, reprez un procent 10% din valf div si nepr.Cmm contr subsec(Cant min): 1bloc val est f TVA: 187555lei.Cmmare contr subsec(Cant max): 10blocuri, val f TVA est: 13220246lei
Valoarea estimata fara TVA: 750, 970, 238RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de part. totala este: 644.000lei. Lot1:53.000lei;Lot2:56.000lei;Lot3:53.000lei;Lot4:53.000lei;Lot5:56.000lei;Lot6:53.000lei.Lot7:52.000lei.Lot8:53.000lei. Lot9:56.000lei. Lot10:56.000lei. Lot11:53.000 lei. Lot12:50.000lei. Per. de valab. a garant. de particip. este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garant de particip: - instr. de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari. Instr. de garantare emis in cond. legii trebuie: -prezentat in orig. si anexat la scris. de inaintare a ofertei -sa faca referire expresa la procedura organizata de AC-sa contina in clar denumirea AC in favoarea careia s-a constituit-sa contina valoarea garant care sa corespunda sumei fixe solicitate prin doc. de atrib.-sa aiba inscrisa valabilit. pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea solicitata prin doc. de atrib.-sa contina parafa lizibila a soc. emitente si/sau semnatura autorizata -sa fie emisa pentru op. ec. care a depus oferta Pt scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul nr. 14. -ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Contul in care se depune gar. de part: in contul Primariei Sectorului 2, deschis la Trezoreria Sector 2 nr. RO37TREZ7025006XXX000197. In cazul depunerii unei contestatii, de catre op.ec., daca CNSC respinge contestatia depusa, autorit. contract. va retine din gar. de part. o suma calculata conf. prevederilor art. 278^1 alin. 1 din OUG 34/2006. Nota: - Gar. de part. se va prezenta separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si doc. de calif. - Dovada constit. gar de part. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofert. Gar. de part. se va restitui conf. art. 88 din HG 925/2006 cu modif si complet ulterioare. Echiva pt o gar de part depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie este 10% din valoarea contractului fara TVA respectiv 5% in cazul in care se face dovada IMM conf. Lg 346/2004 actualizat, valab. incepand cu data incheierii contr. Dupa semnarea contractului, inainte de emiterea ordinului de incepere executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum 075% din valoarea acestuia fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conf. art. 90* din HG 925/2006 cu modif si complet ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face conf. HG 925/2006 cu modif. si complet ulterioare. Perioada de garantie a lucrarilor este de 5 ani si decurge de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 2 si alte fonduri legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III. Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Aceasta declaratie va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 - completare formular 2 din Sectiunea III. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intruna din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.). Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. In cazul ofertelor depuse cu sustinere, tertul sustinator va completa Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 cu literele a), c^1), d).
2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III, (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.)Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 691 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ?completare formular 5 din Sectiunea III. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cad.l autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cad.l autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Neculai Ontanu- Primar- Toader Mugur Mihai - Viceprimar- Ion Marin - Director executiv- Directia Economica- Elena Nita - Director executiv- Directia Juridica- Viorel Mandroi - Director executiv- Directia Achizitii si Contracte Publice- Victorita Bocea- Sef Serviciu Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice- Rizea Ana Maria- inspector Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice- Radu Neg- inspector Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice- Vasile Istrate ? Consilier, Serviciul Achizitii Publice/membru in comisia de evaluare
- Nita Gheorghe - Consilier, Serviciul Achizitii Publice/membru in comisia de evaluare
- Georgeta Vizireanu - Consilier, Serviciul Achizitii Publice/membru in comisia de evaluare
- Claudia Anghel - Consilier, Serviciul Achizitii Publice/membru in comisia de evaluare
- Cristian Kovari - - Consilier, Serviciul Achizitii Publice/membru in comisia de evaluare
- Sorin Soare - Consilier, Serviciul Achizitii Publice/membru in comisia de evaluare
- Adrian Ghita ? Sef Serviciu, Serviciul Monitorizare Executie Contracte Edilitare, membru in comisa de evaluare
- Fogoras Claudiu George - consilier , Directia Juridica
- Florentina Teodora Amaritei ? Sef Serviciu Buget local ? C.F.P.
- Lenuta Ripa ? Consilier, Serviciul Buget Local ? C.F.P.
- Corneliu Drug ? Director Executiv Directia Servicii Publice.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: Prezentarea Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Nota: a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.?;b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiara, formular 6
Media cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani, cel putin egala cu Lot 1:17.500.000 lei; Lot 2:12.500.000 lei; Lot 3:12.500.000 lei; Lot 4:10.000.000 lei; Lot 5:17.000.000 lei; Lot 6:9.000.000 lei; Lot 7:13.000.000 lei; Lot 8:15.000.000 lei; Lot 9:12.500.000 lei; Lot 10:17.000.000 lei; Lot 11:12.000.000 lei; Lot 12:7.000.000 lei.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.
- Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii 2010-2011-2012. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Tertul sustinator
In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii: - Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 5 ani, completare formular 6 din Sectiunea III, in original.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Nota: a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat ron se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati;Cerinta nr. 2Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).- dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani (calculati pana la data deschiderii ofertei) au executat lucrari similare (executia de lucrari de constructii civile si industriale), celor solicitate prin documentatia de atribuire. Experienta similara se va dovedii prin prezentarea a cel mult doua contracte, a caror valoare individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat Lot 1:7.500.000 lei; Lot 2:5.000.000 lei; Lot 3:5.000.000 lei;Lot 4:5.000.000 lei;Lot 5:8.000.000 lei;Lot 6:5.000.000 lei. Lot 7:6.000.000 lei; Lot 8:7.500.000 lei. Lot 9:6.000.000 lei; Lot 10:8.000.000 lei. Lot 11:5.500.000 lei; Lot 12:4.000.000 lei, exclusiv TVA. Declaratie si Lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput act. ec. de mai putin de 5 ani, se va lua in considerare prez. info. coresp. per. efective de activitate. Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii 2010-2011-2012
Continuare Cerinta nr. 1Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care sa confirme executarea lucrarilor similare celor solicitate prin docum de atribuire.In cazul in care documentul contine clauze de confidentialitate care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din document care contin referinte privind partile contractului, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnatura/stampila partilor. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
Cerinta nr. 2Pentru fiecare lot in parte ofertantii vor prezenta: Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. - Formular 8 si Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului: - min.1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- min.1 responsabil cu calitatea (C.Q.)- min.1 inginer constructii civile- min.1 sef santier- min.1 responsabil SSM- min. 60 muncitori calificati in domeniul constructiilor pentru un lot, cu exceptia lotului 12 pentru care se solicita min. 30 de muncitori calificati in domeniul constructiilor.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. Orice modificare in componenta echipei, ulterioara contractarii, va fi supusa aprobarii de catre beneficiar.
Continuare cerinta 2
Cerintele minime privind personalul reprezinta minimul necesar pentru realizarea lucrarilor, ofertantii putand oferta un numar mai mare, astfel incat sa poata acoperi mai multe lucrari desfasurate simultan. O persoana (exclusiv responsabilul tehnic cu executia, responsabilul cu calitatea si responsabilul SSM, sef santier si inginer constructii civile) poate lucra la un moment dat numai la lucrarile aferente unui singur bloc. O persoana poate fi folosita la lucrarile de reabilitare ale altui bloc numai dupa ce isi finalizeaza lucrarile anterioare. Orice modificare in componenta echipei (inlocuirea unei persoane, marirea echipei), ulterioara contractarii, va fi supusa aprobarii de catre beneficiar.
Continuare cerinta 2
Echipa de expertii va trebui sa demonstreze calificarea si experienta profesionala necesara pentru acoperirea cu succes a tuturor activitatilor (actiunilor) indicate in caietul de sarcini.
Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: Autorizatii in termen de valabilitate la data limita de deschidere a ofertei ? in copie, Declaratii de disponibilitate in original. Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de deschidere a ofertelor. Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata si legalizata.
Ofertantii vor prezenta Declaratii de disponibilitate (Formularul 9) pe perioada executarii lucrarilor din partea personalului propus pentru indeplinirea contractului.
Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsi.
Cerinta nr. 3Pentru fiecare lot in parte ofertantii vor prezenta: Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica:
- Schela, nacela sau echivalent
- autoutilitare transport de 3.5 tone
-prezentarea de catre operatorul economic a uneideclarati prin care acesta se angajeaza ca in situatia in care este declarat castigator, inainte de inceperea lucrarilor, sa incheie un contract de prestari servicii cu o groapa de gunoi (conform HG nr.349/2005 si OMMGA nr.95/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).
Se vor prezenta dovezi ale detinerii, indiferent de modalitatea juridica, a tuturor echipamentelor solicitate (precum: facturi fiscale, contracte de vanzare-cumparare/ inchiriere/ leasing, contracte de executie lucrari, angajament de punere la dispozitie etc.), fiind interzis folosirea alpinismului utilitar la executia lucrarilor
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cad.l formularului mentionat mai sus. Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinatorIn conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). ? dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinere
Se va prezenta certificat 14001 pentru domeniul ?lucrari de reabilitare termica? sau echivalent aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de deschidere a ofertelor In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Certificatele prezentate vor fi eliberate de catre un organism acreditat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii:
Declaratie si Lista principalelor executari de lucrari similare in ultimii 3 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III
Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii 2008-2009-2010-2011-2012-2013
Nota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a tuturor membrilor asocierii.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)Continuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii:
1. Declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani - completare formular 8 din Sectiunea III, in original;In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Continuare cerinta de mai susContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire1. Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica - completare formular 10 din Sectiunea III, in original; Se va prezenta dovada detinerii, indiferent de modalitatea juridica de detinere, a echipamentelor solicitate si prezentare specificatii tehnice (precum: facturi fiscale, contracte de vanzarecumparare/inchiriere/ leasing, contracte de prestari servicii, angajament de punere la dispozitie etc.).Declaratie pe proprie raspundere valabila la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii:
Se va prezenta Lista subcontractantilor, formular 11Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cad.l procedurii:
Se va prezenta acordul de asociere, formular 12Daca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai susISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a licitatiei deschise. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile Pentru a participa la licitatia electronica, operatorii economici TREBUIE sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda :1 (una) zi lucratoare. In cad.l licitatiei electronice se va reoferta pretul ofertei. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Fara limitari ale valorilor pana la care poate fi imbunatatit pretul. Fara pas de licitare. Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2013 12:00
Locul: Primaria Sectorului 2, strada Chiristigiilor nr.11-13, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii operatorilor economicii, presedintii asociatilor de proprietari si reprezentanti ai UCVAP (daca este cazul).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, care reprezinta oferte egale situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari in plic inchis, in vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret). In caz de egalitate, acordul cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente nunmarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul cadru.Operatorii ecpnomicii semnatari ai acordului cad. vor fi invitati sa reoferteze preturile unitare ofertate initial in acordul cad. si durata de executie a lucrarilor.Procesul de reofertare se va derula pe fiecare dintre cele 12 loturi care fac obiectul prezentei proceduri. Pentru fiecare dintre cele 12 loturi se va incheia cate un acord cad..Operatorii economici semnatari ai acordului cad. vor fi invitati sa reoferteze preturile unitare ofertate initial in acordul cad. in momentul primirii invitatiei de reofertare, operatorilor economici li se vor pune la dispozitie documentatia tehnica elaborata de proiectant (caiet de sarcini, memoriu tehnic, listele de cantitati pentru fiecare bloc in parte).Pentru fiecare obiectiv in parte (bloc), va fi obligatoriu ca ofertele sa se insctie intr-o valoare maxima impusa de autoritatea contractanta in raport cu fondurile alocate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti-Directia Juridica
Adresa postala: Str.Chiristigiilor, nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Tel. +40 0212096019, Fax: +40 0212096019
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2013 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer