Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant - repetare procedura pt. 6 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
554.730 EUR

Castigatorul Licitatiei: RENOVA CONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 22261/30.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14774
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel.0235361095, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant - repetare procedura pt. 6 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile: Vaslui, Urdesti, Vinetesti, Ghicani, Tutova, Docaneasa, Grivita, Berezeni, Tanacu, Birlad, Ivesti, Salceni, Husi, Vetrisoaia.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari: Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant afectate in urma fenomenelor meteorologice majore - inundatii din perioada aprilie - august 2005, in judetul vaslui. Reluare procedura pt. loturile 2, 3, 4, 6, 7, 8.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.1)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.1)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
554, 730.28EUR TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5482 Denumirea: Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant - Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RENOVA CONS S.R.L.
Adresa postala: STR.STEFAN CEL MARE, NR.5, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730187, Romania, Tel.0742058159, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 278222.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 272729.78 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5481 Denumirea: Reabilitare/Reconstruire unitati de invatamant - Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
URBAN PROIECT S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu nr. 6, Localitatea: Birlad, Cod postal: 731149, Romania, Tel.0235419670, Fax: 0235419670
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 287980.00 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 282000.51 Moneda: EUR Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Mun. Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.041232260600, Email: [email protected], Fax: 041232255907
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Vaslui - Compartimentul juridic
Adresa postala: str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235361089, Fax: 0235361090
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2007 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer