Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.184.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROPREST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144357/07.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144164
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Caramalau, Tel. +40 232405620, In atentia: Bogdan Caramalau, Email: [email protected], Fax: +40 232405616, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bacau, Botosani, Iasi, Piatra Neamt, Suceava, Vaslui.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei, procedura divizata pe 6 loturi: - LOT 1: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Bacau. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 736.560 lei fara TVA.-LOT 2: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Botosani. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 491.040 lei fara TVA.-LOT 3: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Iasi. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 941.160 lei fara TVA.-LOT 4: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Piatra Neamt. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 531.960 lei fara TVA.-LOT 5: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Suceava. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 859.320 lei fara TVA.-LOT 6: Reabilitari, Reparatii la LEA Medie Tensiune, LEA Joasa Tensiune si Posturi de Transformare pentru eliminarea efectelor calamitatilor din zona Moldovei COR Vaslui. Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent = 531.960 lei fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
50532400-7-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 184, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20021 Denumirea: AC - Reabilitari, Reparatii la LEA MT, LEA JT si pt pentru eliminarea efectelor calamitatilor BC
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROPREST S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Nr 15 Ap 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600025, Romania, Tel. 0234510643, Email: o[email protected], [email protected], Fax: 0234544761
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1473120.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1473120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 20027 Denumirea: AC-Reabilitari, Reparatii la LEA MT, LEA JT si pt pentru eliminarea efectelor calamitatilor IS
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
LINCAS S.R.L.
Adresa postala: Str. VATRA, nr. 84, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232765010, Email: [email protected], Fax: 0232765010
GIGA INSTAL S.R.L.
Adresa postala: IASI, STR. Calea Chisinaului, nr.17, Parter, Camera 15, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700173, Romania, Tel. +40 332110952, Email: [email protected], Fax: +40 332110952
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1882320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1882320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 20025 Denumirea: AC-Reabilitari, Reparatii la LEA MT, LEA JT si pt pentru eliminarea efectelor calamitatilor BT
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
ELPRO S.R.L.
Adresa postala: STRADA RAZBOIENI, NR.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710346, Romania, Tel. 0231/535240, Email: [email protected], Fax: 0231/535240
ELPROEXS.A.
Adresa postala: str.Pacea nr. 37, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Tel. 0231530313, Email: [email protected], Fax: 0231585494
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 982080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 982080.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 20030 Denumirea: AC-Reabilitari, Reparatii la LEA MT, LEA JT si pt pentru eliminarea efectelor calamitatilor NT
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
3Z ELECTROSERVICE S.R.L.
Adresa postala: STR Mihai Stamatin nr 25 blocA4 sc A et 1 ap 7, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610285, Romania, Tel. +40 233221667, Email: [email protected], Fax: +40 233221667
ELECTRONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 163, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610243, Romania, Tel. 0233 227488, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0233 227488, Adresa internet (URL): www.elcont.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1063920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1063920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 20023 Denumirea: AC-Reabilitari, Reparatii la LEA MT, LEA JT si pt pentru eliminarea efectelor calamitatilor SV
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
T.S.A. SERV S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucovina, Nr.97, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 725300, Romania, Tel. +40 0230235047, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0230235047
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA S.A.
Adresa postala: STR.SUCEAVA, NR.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720131, Romania, Tel. 0230516416, Email: [email protected];lac[email protected], Fax: 0230516416, Adresa internet (URL): x
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1718640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1718640.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 20033 Denumirea: AC-Reabilitari, Reparatii la LEA MT, LEA JT si pt pentru eliminarea efectelor calamitatilor VS
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit SA
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
TRUST ELECTRO M S.A.
Adresa postala: STR. DONICI, NR. 42, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730150, Romania, Tel. 0235316986, Email: [email protected], Fax: 0235322266
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.
Adresa postala: STR.CALUGARENI, NR113, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730152, Romania, Tel. 0744569608;0235/311801, Email: [email protected], Fax: 0235/317572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1063920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1063920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR. CIURCHI NR 146-150, Departament Juridic, In atentia Angela Vasile, Localitatea: IASI, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer