Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitate imobil Organe de Masini - Facultatea de Mecanica- MECANICA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
383.672 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.”MELCRET FONOTERM" IASI
Anunt de atribuire numarul 26817/23.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17049
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala: B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA OLARU, Tel.0232278680/2196, In atentia: Administrator sef facultate Mariana OLARU, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0232-232337, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro; www.mec.tuiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
.Institut de Invatamant Superior Tehnic de Stat
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitate imobil Organe de Masini - Facultatea de Mecanica- MECANICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Universitatea Tehnica"Gheorghe Asachi"Iasi - Facultatea de Mecanica, imobil Organe de masini b-dul D. Mangeron nr. 61
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de executie ce fac obiectul Rabilitareimobil Organe de Masini -Facultatea de Mecanica, cuprind: Categoria de lucrari01.- Tamplarie ext.pvc. si Al. corp laborat.I02.- Tamplarie Al. amfiteatrul M.103.- Tamplarie ext. Al corp legatura04.- Tamplarie ext.Al.si pvc.-corp laborat.II05.- Tamplarie ext.Al.si pvc.- Hala O.M.06.- Grupuri sanitare si rampa acces07.- Igienizari amfiteatru M.108.- Termosistem amfiteatru M.109.- Instal.sanitare, electrice si termice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214300-3 - Constructie de institutii de invatamant superior (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
383, 671.95RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17874/03.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22014/12.10.2007 Denumirea: Rabilitareimobil Organe de Masini -Facultatea de Mecanica
V.1) Data atribuirii contractului 9/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.MELCRET FONOTERM" IASI
Adresa postala: b-dul Poitiers nr. 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel.0232 / 231023, Email: [email protected], Fax: 0232/233400
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 383671.95 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi Sectia comercialasi de contencios administrativ
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr 25, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Fax: 0232/260411
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica"Gheorghe Asachi"Iasi - Oficiul Juridic - Jurist MIRELA TROIA
Adresa postala: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T, etaj I, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0232-27868-/2534, Fax: 0232-216853, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 18:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer