Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - reactivi chimici, consumabile medicale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
191.171 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141805/13.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136296
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
Adresa postala: STRADA UNIVERSITATII NR.16 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Punct(e) de contact: Lenuta Burciu, Tel. +40 232301863, Email: [email protected], Fax: +40 232301658, Adresa internet (URL): http: //www.umfiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
reactivi chimici, consumabile medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Chimicale al U.M.F. Iasi, str Universitatii nr 16
Cod NUTS RO 213 - Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reactivi chimici, consumabile medicale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
191, 170.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6492 Denumirea: reactivi chimici, consumabile medicale
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033/+40 725682101, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 225000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 6491 Denumirea: reactivi chimici, consumabile medicale
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEXTER COM S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pantelimon, nr. 16, bl 3, sc C, ap. 137, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022406, Romania, Tel. 021-212.23.69, Email: [email protected], Fax: 021-212.23.70, Adresa internet (URL): www.dextercom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 225000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43548.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 6, 7
Contract nr: 6490 Denumirea: reactivi chimici, consumabile medicale
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C.Y.B.E.R. S.R.L.
Adresa postala: STR. SMARANDA BRAESCU NR. 20D, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014203, Romania, Tel. 0372766844, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected]; [email protected], Fax: 0212322204
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 225000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 6493 Denumirea: reactivi chimici, consumabile medicale
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QIAS MED S.R.L.
Adresa postala: str. Stejarului, nr.24/1, Localitatea: Floresti, Cod postal: 407280, Romania, Tel. 0720 530 504
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 225000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43851.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 6489 Denumirea: reactivi chimici, consumabile medicale
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Bio Zyme S.R.L.
Adresa postala: Str. Zorilor 40, Bl. 5V, apt 15, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400335, Romania, Tel. 004 0264 523281, Email: [email protected], Fax: 004 0264 523281, Adresa internet (URL): http: //www.biozyme.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 225000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4071.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri EuropenePOSDRU / 81 /3.2/S/58819 intitulat, , Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate ( dignostic molecular), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013.
VI.2) Alte informatii
In cazul situatiilor de egalitate a preturilor ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a documentelor ce conduc la noi propuneri financiare imbunatatite.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie , , Gr. T. Popa? Iasi- Oficiul Juridic
Adresa postala: str Universitatii nr 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Tel. +40 232301639, Email: [email protected], Fax: +40 232301658
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer