Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactivi chimici de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
50.193 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COM LIBRIS SRL
Anunt de atribuire numarul 46356/05.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38283
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Chivu, Tel.0252/323654, Email: [email protected], Fax: 0252/323685, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reactivi chimici de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romag-Termo, Romag-Prod, SCN
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactivi chimici de laborator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24496300-0 - Reactivi chimici (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50, 193RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 321 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 8/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COM LIBRIS SRL
Adresa postala: str Simion Barnutiu nr 44, Localitatea: Deva, Cod postal: 330065, Romania, Tel.0254219232, Fax: 0254219232
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2479.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 307 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RESTART SRL
Adresa postala: str Amurgului nr 9, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 330065, Romania, Tel.0240/510595, Fax: 0240510595
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1170.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 309 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CHEMICAL COMPANY S.A.
Adresa postala: Bdul Chimiei nr 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0240/510595, Fax: 0240510595
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12528.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 296 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TECHNOLAB SRL
Adresa postala: str Maramuresului nr 8, Localitatea: Cluj, Cod postal: 400246, Romania, Tel.0264/439866, Fax: 0264/439866
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2915.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 311 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NOVACHIM TRADINGSRL
Adresa postala: str Dimitrie Bolintineanu nr 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030168, Romania, Tel.021/2301967, Fax: 021/2304650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3568.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 313 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC REDOX CHEMICAL SRL
Adresa postala: str Calea Calarasi nr 46, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030168, Romania, Tel.021/3231648, Fax: 021/3231648
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8708.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 308 Denumirea: Reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TUNIC PROD SRL
Adresa postala: str Calea Calarasi nr 139, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030000, Romania, Tel.0213225672, Fax: 0213275078
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13438.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: strNicolae Titulescu nr 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415601, Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030184, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104640
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Cintencios Juridic
Adresa postala: str.Nicolae Iorga nr. 1, Localitatea: DrTrSeverin, Cod postal: 220236, Romania, Tel.0252326147, Fax: 0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2008 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer