Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI DE LABORATOR _AC 12 luni_ 2014


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.254.719 RON

Castigatorul Licitatiei: COMINF SRL
Anunt de atribuire numarul 147603/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143858
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: ACHIZITII, Tel. +40 0332410774, In atentia: MIHALACHE STEFANIA, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI DE LABORATOR_AC 12 luni_ 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITAL CLINIC DE RECUPERARE IASI, STRD PANTILIMON HALIPA NR 14, IASI, 700656-LABORATORUL DE
ANALIZE MEDICALE
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI DE LABORATOR CONFORM CAIET DE SARCINI SI ANEXA B DIN FISA DE DATE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 254, 718.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S212-367490din31.12.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINF SRL
Adresa postala: sos.Pacurari, nr.65 bl 480 A, ap 29, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 720173451, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cominf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93823.92 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92483.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 102 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINF SRL
Adresa postala: sos.Pacurari, nr.65 bl 480 A, ap 29, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 720173451, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cominf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 112799.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 111671.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 103 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINF SRL
Adresa postala: sos.Pacurari, nr.65 bl 480 A, ap 29, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 720173451, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cominf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20777.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20569.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 104 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINF SRL
Adresa postala: sos.Pacurari, nr.65 bl 480 A, ap 29, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 720173451, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cominf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34319.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33975.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 105 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINF SRL
Adresa postala: sos.Pacurari, nr.65 bl 480 A, ap 29, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 720173451, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cominf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 175945.88 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 173913.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 100 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLINI-LAB S.R.L.
Adresa postala: STR. RODNEI, NR. 15, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540342, Romania, Tel. +40 265218784/218785, Email: [email protected], Fax: +40 265218407
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54632.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54632.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 98 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BALMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 6, bl.A5, sc. 1, ap. 23, sestor 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031106, Romania, Tel. +40 213275269, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213275269, Adresa internet (URL): www.balmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 74010.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57935.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 99 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BALMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 6, bl.A5, sc. 1, ap. 23, sestor 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031106, Romania, Tel. +40 213275269, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213275269, Adresa internet (URL): www.balmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4339.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 96 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51757.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35473.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 97 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR.ION TUCULESCU, NR.37A, MANSARDA, CAMERA NR. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021 3247050, Email: [email protected], Fax: 021 3247679, Adresa internet (URL): www.ams.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 523836.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 474736.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 106 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chemical Company S.A.
Adresa postala: B-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. +40 232214267, Email: [email protected], Fax: +40 232214267, Adresa internet (URL): www.chemical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87960.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 107 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chemical Company S.A.
Adresa postala: B-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. +40 232214267, Email: [email protected], Fax: +40 232214267, Adresa internet (URL): www.chemical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6772.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6772.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 110 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala: INTRAREA GLOCUZEI, NR. 37-39, TRONSON IV, ET. 3, CAM. 305, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. 021/ 242.44.77, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/ 242.26.24; 243.05.88, Adresa internet (URL): www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 108 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chemical Company S.A.
Adresa postala: B-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. +40 232214267, Email: [email protected], Fax: +40 232214267, Adresa internet (URL): www.chemical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1110.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 111 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 750.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 570.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 112 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 852.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 119 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTEST S.R.L.
Adresa postala: str Aeroportului nr 2 corp 1 parte camera 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212424477, Email: [email protected], Fax: +40 212422235
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 113 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 114 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2832.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1560.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 115 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 144.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 116 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21
Contract nr: 117 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
Contract nr: 118 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1512.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
23
Contract nr: 109 Denumirea: reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Chemical Company S.A.
Adresa postala: B-dul Chimiei, nr.14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700293, Romania, Tel. +40 232214267, Email: [email protected], Fax: +40 232214267, Adresa internet (URL): www.chemical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 855.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
24
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial..Dupa o noua evaluare, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau, in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat. Mostrele se depun la sediul autoritatii contractante insotile de proces verbal de depunere mostre, intr-un colet sigilat purtand inscriptia ?Mostre pentru participarea la procedura de LICITATIE DESCHISA ONLINE FARA ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA avand ca obiect achizitia de REACTIVI DE LABORATOR - AC 12luni?A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA...
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI-OFICIU JURIDIC
Adresa postala: str. Pantiimon Halipa nr 14, IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +040 0332410774, Email: [email protected], Fax: +040 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer