Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI DE LABORATOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.046.695 RON

Castigatorul Licitatiei: REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145754/17.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140895
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10-12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Tutu, Tel. +40 0213347387, Email: [email protected], Fax: +40 0213347387, Adresa internet (URL): www.bagdasar-arseni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI DE LABORATOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10-12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA DEREACTIVI DE LABORATOR CONFORM CAIET DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 046, 694.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S158-275645din16.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23606 Denumirea: REACTIVI PENTRU CULTURI CELULARE-
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L.
Adresa postala: Calea Calarasilor, Nr.46, Et.2, Ap.2, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030611, Romania, Tel. +40 0213231648, Email: [email protected], Fax: +40 0213235206, Adresa internet (URL): www.redox.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110821.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108175.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 23605 Denumirea: REACTIVI PENTRU REACTII PRIN METODA TAQMAN
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTISEL RO SRL
Adresa postala: STR. BUDILA , NR.12 , ETAJ P , SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024095, Romania, Tel. +40 213001112, Email: [email protected], Fax: +40 213101118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 122259.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120527.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 23604 Denumirea: Kit de extractie ARN din tesut ? compatibilcu sistemul automat Maxwel 16
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEXTER COM S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pantelimon, nr. 16, bl 3, sc C, ap. 137, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022406, Romania, Tel. 021-212.23.69, Email: [email protected], Fax: 021-212.23.70, Adresa internet (URL): www.dextercom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3240.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 23607 Denumirea: Reactivi compatibilcu ANALIZORUL RADIOMETER ABL 835
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIRAMED S.R.L.
Adresa postala: Str.Drumul Odai, Nr.1B, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 011506, Romania, Tel. 0213525431/0722236218, Email: [email protected], Fax: 0213525546
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1692752.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1692752.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 23602 Denumirea: Kit reactivi determinari in regim de urgenta a testelor de hematologie
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OPEN MIND LABORATORY SA
Adresa postala: STR. SOLDAT TINA PETRE, NR. 9, BL L38, SC2, AP93, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030403, Romania, Tel. +40 376203378/79, Email: [email protected], Fax: +40 376203380, Adresa internet (URL): www.openmindlaboratory.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1056000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1056000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 23603 Denumirea: Panel reactivi determinari in regim de urgenta a testelor de biochimie
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OPEN MIND LABORATORY SA
Adresa postala: STR. SOLDAT TINA PETRE, NR. 9, BL L38, SC2, AP93, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030403, Romania, Tel. +40 376203378/79, Email: [email protected], Fax: +40 376203380, Adresa internet (URL): www.openmindlaboratory.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3066000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3066000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte situate pe primul loc intrunesc acelasi prĂȘt final , atunci in vederea atribuirii acordului cadruse va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Fax: +40 0214083700
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos Berceni 10-12, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041915, Romania, Tel. +40 213343054, Fax: +40 213343087
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 12:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer