Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SANGE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.788.320 RON

Castigatorul Licitatiei: Sante International S.A.
Anunt de atribuire numarul 143478/17.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138374
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Adresa postala: ZORILOR, NR.1, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Punct(e) de contact: OANA GAMAN, Tel. +40 234362520, Email: [email protected], Fax: +40 234362698, Adresa internet (URL): http: //www.spitalmoinesti.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SANGE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti;str. Zorilor, nr.1, Mun. Moinesti, Jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ob.procedurii il constituie achizitia de REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SANGE, destinati utilizarii in spital.Val.minima 3.790.334lei fara TVA pana la 31, 12, 2013 si maxima 4.734.163lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 788, 319.98RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S090-153071din10.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 944 Denumirea: Contract furnizare Reactivi pentru analize de sange-Sante International SA
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sante International S.A.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu nr. 7, Bl P37 - P37A, Sc a, Et 1, Ap 4, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021303, Romania, Tel. 252 55 43, Email: [email protected], Fax: 252 31 77, Adresa internet (URL): www.sante.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3790334.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2799723.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 948 Denumirea: Contract furnizare Reactivi pentru analize de sange-PRAXIS MEDICA S.R.L.
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAXIS MEDICA S.R.L.
Adresa postala: STR. RUFENI, NR. 8A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700304, Romania, Tel. +40 232206030, Email: [email protected], Fax: +40 232235994, Adresa internet (URL): www.praxismedica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3790334.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116084.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 943 Denumirea: Contract furnizare Reactivi pentru analize de sange-SANPRODMED S.R.L.
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala: INTRAREA GLOCUZEI, NR. 37-39, TRONSON IV, ET. 3, CAM. 305, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. 021/ 242.44.77, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/ 242.26.24; 243.05.88, Adresa internet (URL): www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3790334.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 301000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 947 Denumirea: Contract furnizare Reactivi pentru analize de sange-ATLANCO EXIM S.R.L.
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ATLANCO EXIM S.R.L.
Adresa postala: Sos. Iancului, nr. 11, bl. 108, sc. A, et.11, ap. 41, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 0722225643, Email: [email protected], Fax: 0212501308
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3790334.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 486190.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 946 Denumirea: Contract furnizare Reactivi pentru analize de sange-MEDICLIM S.R.L.
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICLIM S.R.L.
Adresa postala: STR. MATEI BASARAB, NR. 47, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030671, Romania, Tel. 021.322.59.98, Email: [email protected], Fax: 021.320.06.60, Adresa internet (URL): www.mediclim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3790334.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28582.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 945 Denumirea: Contract furnizare Reactivi pentru analize de sange-GLOBAL VIEW S.R.L.
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLOBAL VIEW S.R.L.
Adresa postala: STR. BARU MARE NR 3B, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013778, Romania, Tel. 0314054034, Email: [email protected], Fax: 0314054033, Adresa internet (URL): www.globalview.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3790334.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret si sunt clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Pentru indeplinirea criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal ? prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, insotita de o anexa cu mentiunea succinta si precisa a modului concret de indeplinire a cerintelor (inclusiv valori, cantitati).In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare la primirea unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoare.De completat Formular nr. 11
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Adresa postala: STR. ZORILOR, NR. 1, MUN. MOINESTI, JUD. BACAU, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605400, Romania, Tel. +40 234/362520, Email: [email protected], Fax: +40 234/362698, Adresa internet (URL): http: //www.spitalmoinesti.ro/
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer