Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactivi pentru analizoarele din dotarea spitalului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
602.249 RON

Castigatorul Licitatiei: Sante International S.A.
Anunt de atribuire numarul 148098/04.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON
Adresa postala: STR.SOS.PANTELIMON, NR.340-342, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021659, Romania, Punct(e) de contact: Jur. Ghimici George, Tel. +40 212554099, Email: [email protected], Fax: +40 212554025, Adresa internet (URL): www.sfpantelimon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reactivi pentru analizoarele din dotarea spitalului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Pantelimon 340-342, sector 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactivi pentru analizoarele din dotarea spitalului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696000-5 - Reactivi si produse de contrast (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
602, 249.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S229-397435din26.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 183 Denumirea: Acord cadru 36 de luni
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sante International S.A.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu nr. 7, Bl P37 - P37A, Sc a, Et 1, Ap 4, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021303, Romania, Tel. 252 55 43, Email: [email protected], Fax: 252 31 77, Adresa internet (URL): www.sante.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 375457.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 375449.04 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 183 Denumirea: Acord cadru 36 de luni
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OPEN MIND LABORATORY SA
Adresa postala: STR. SOLDAT TINA PETRE, NR. 9, BL L38, SC2, AP93, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030403, Romania, Tel. +40 376203378/79, Email: [email protected], Fax: +40 376203380, Adresa internet (URL): www.openmindlaboratory.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 602257.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 226800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Oferta se va depune online, in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro) documente in format jpeg sau pdfvor contine documentele de calificare, propunerea tehnica, valoarea totala fara tva pentru cantitatea maxima a acordului cadru la sectiunea oferta de pret. Neprezentarea documentelor solicitate (on line nu off line), duce la excluderea ofertantului de la procedura. Documentele atasate (copii scanate ale documentelor stampilate, inregistrate si semnate /inainte de scanare) vor fi semnate cu semnatura electronica. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere in limba romana. In cazul departajarii a doua sau mai multe oferte de pret egale dar cu pretul cel mai mic (clasate pe primul loc), comisia va solicita o reofertare prin depunerea in seap de documente care sa contina o noua propunere financiara.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Blvd. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Pantelimon 340-342, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021623, Romania, Tel. +40 212554099, Fax: +40 212554025
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer