Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
108.199 RON

Castigatorul Licitatiei: Agilrom Scientific S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140689/18.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133905
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes
Adresa postala: Splaiul Independentei, 99-101, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 213194530, In atentia: Lucretia Soimulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213194528, Adresa internet (URL): www.ivb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National de Cercetare Dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul INCD V. Babes, Splaiul Independentei nr. 99-101, Sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM, 72 tipuri de produse impartite in 23 loturi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
18143000-3-Echipamente de protectie (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
33696300-8-Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
108, 199.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
965BA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 09B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 12
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Agilrom Scientific S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera-Tunari, Nr. 1H, Complex Vile Class, Vila P09, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021.269.12.77, Email: [email protected], Fax: 021.269.12.99, Adresa internet (URL): http: //www.agilrom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61450.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61449.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 10B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 9, 16, 19
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Bio Zyme S.R.L.
Adresa postala: Str. Zorilor 40, Bl. 5V, apt 15, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400335, Romania, Tel. 004 0264 523281, Email: [email protected], Fax: 004 0264 523281, Adresa internet (URL): http: //www.biozyme.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3190.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2535.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 16, 19
Contract nr: 11B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 4, 7, 15, 18
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIOGENETIX S.R.L.
Adresa postala: Aleea Leorda, Nr. 5, Bl. N21, Sc.B, Et.2, Ap.16, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032449, Romania, Tel. 0727372808, Email: [email protected], Fax: 0311074672, Adresa internet (URL): www.biogenetix.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27740.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25867.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 7, 15, 18
Contract nr: 12B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 3, 10, 17, 21
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Agilrom Scientific S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera-Tunari, Nr. 1H, Complex Vile Class, Vila P09, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021.269.12.77, Email: [email protected], Fax: 021.269.12.99, Adresa internet (URL): http: //www.agilrom.ro
Filara BioMed SRL
Adresa postala: P-ta Mica, nr.2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420009, Romania, Tel. 0745525285, Email: [email protected], Fax: 0364819532, Adresa internet (URL): http: //www.filarabiomed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22655.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13132.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 10, 17, 21
Contract nr: 13B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 20
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Str. Vadul Moldovei nr.22, Parter+Subsol, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014033, Romania, Tel. +40 212674324, Email: [email protected], Fax: +40 212674327
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3010.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1813.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 14B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 1, 2, 23
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. 021/3221516; 3275078, Email: [email protected], Fax: 021/3225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1860.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1145.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 23
Contract nr: 15B Denumirea: ?REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? VI, PENTRU APLICATII PRACTICE PROIECT ? TDM? ? LOT 5, 8
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VitroBioChem S.R.L.
Adresa postala: Str.Barbu Urleanu, Nr.18, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041441, Romania, Tel. +40 214116023, Email: [email protected], Fax: +40 214116023
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3510.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2256.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU/81/3.2/S/58819, Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular) (acronim TDM).
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret: - in acest caz autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii acestor oferte.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 99-101, Sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Tel. +40 213194528, Email: [email protected], Fax: +40 311040636
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer