Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactualizare documentatie th. ec. pentru consolidare si restaurare Muzeul de Arta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
75.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CARDUM 7 SRL
Anunt de atribuire numarul 51823/31.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
Adresa postala: CALEA UNIRII Nr. 15, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200419, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN FLORIN ROGNEANU, Tel.0251412342, Email: [email protected], Fax: 0251412342, Adresa internet (URL): www.muzartcraiova.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reactualizare documentatie th. ec. pentru consolidare si restaurare Muzeul de Arta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul Muzeului de Arta Craiova, str.Unirii, nr.15
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactualizare documentatie th. ec. pentru consolidare si restaurare Muzeul de Arta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
75, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 752 Denumirea: Reactualizare doc. th ec pentru Restaurare si consolidare Muzeul de Arta
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CARDUM 7 SRL
Adresa postala: BDUL Constantin Brancusi, nr.53, sc. 1, ap. 2, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210188, Romania, Tel.0353405503, Fax: 03534055036
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 83000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642+
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: bdul N.TITULESCU NR.4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL CONTABILITATE
Adresa postala: CALEA UNIRII NR.15, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200419, Romania, Tel.0251412342
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.12.2008 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer