Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactualizare P.U.G. MUNICIPIUL TECUCI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
258.000 RON

Castigatorul Licitatiei: BlomInfo-Geonet S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 61968/10.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Tecuci
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.66, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Punct(e) de contact: Nona Popovici, Tel.0236.820561, Email: [email protected], Fax: 0236.816054
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reactualizare P.U.G. MUNICIPIUL TECUCI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL TECUCI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactualizare P.U.G. municipiul Tecuci si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
258, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
45%
Descriere:
2.
durata de prestare a serviciului
20%
Descriere:
3.
experienta profesionala
35%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 79697 Denumirea: Reactualizarea plan urbanistic general municipiul Tecuci
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BlomInfo-Geonet S.R.L.
Adresa postala: Str. Plt. Ditescu Stan nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130015, Romania, Tel.0245214725, Email: [email protected], Fax: 0245210852, Adresa internet (URL): www.blominfo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 295000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 258000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment contencios, probleme juridice
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918 nr.66 Primaria Tecuci, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Tel.0236820561, Email: [email protected], Fax: 0236816054
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2008 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer