Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REALIZARE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA IN COLONIILE DIN MUNICIPIUL VULCAN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.379.076 RON

Castigatorul Licitatiei: MASA ADRIGELA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 91191/05.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75182
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VULCAN
Adresa postala: Bd. Mihai Viteazu nr.31, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336200, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN, Tel.0254570340, In atentia: NICOLAE FARA, Email: [email protected], Fax: 0254571910, Adresa internet (URL): www.e-vulcan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REALIZARE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE PLUVIALA SI MENAJERA IN COLONIILE DIN MUNICIPIUL VULCAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Colonia Cocosvar, Colonia Sohodol, Colonia de jos din municipiul Vulcan
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Colonia Cocosvar - realizare sistem de canalizare ape menajere si pluviale cu racordarea acestora la reteaua existenta de canalizare a municipiului Vulcan, lungimea aproximativa de 1450 ml;2.Colonia Sohodol - realizare sistem de canalizare ape menajere si pluviale cu racordarea acestora la reteaua existenta de canalizare a municipiului Vulcan, lungimea aproximativa de 650 ml;3.Colonia de jos -realizare sistem de canalizare ape menajere si pluviale, realizarea unei retele de alimentare cu apa si construirea unei statii de epurare a apelor menajere;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 379, 075.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Garantia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
31266/16.11.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33797 Denumirea: Realizare alimentare cu apa, canalizare pluviala si menajera in coloniilie din municipiul Vulcan
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MASA ADRIGELA S.R.L.
Adresa postala: STR CARPATI NR 1, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332041, Romania, Tel.0745605077, Email: [email protected], Fax: 0254541152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4668216.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2379075.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura a fost demarata pentru a pune in aplicare prevederile OUG nr. 7/2006 privind instituirea programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, ca urmare a alocarii prin HGR nr. 1307/2009 a unor sume in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Adresa postala: P-ta I.C. Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN
Adresa postala: Bd. MIHAI VITEAZU nr. 31, Localitatea: VULCAN, Cod postal: 336200, Romania, Tel.0254 570 340, Email: [email protected], Fax: 0254 571 910, Adresa internet (URL): www.e-vulcan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2010 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer