Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare materiale publicitare in cadrul proiectului ?Promovarea la nivel national a resurselor turistice din zona comunei DRANCENI, judetul VASLUI?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
519.819 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CRONOS CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 131266/27.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 120046
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Dranceni (Primaria comunei Dranceni)
Adresa postala: Sat Ghermanesti, comuna Dranceni, judetul Vaslui, Localitatea: Ghermanesti (Dranceni), Cod postal: 737223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Negru, Tel. +40 0235482345, Email: [email protected], Fax: +40 0235482220, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati Locale
Activitate (activitati)
Altele: Administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare materiale publicitare in cadrul proiectului ?Promovarea la nivel national a resurselor turistice din zona comunei DRANCENI, judetul VASLUI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Dranceni, jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare materiale publicitare in cadrul proiectului ?Promovarea la nivel national a resurselor turistice din zona comunei DRANCENI, judetul VASLUI?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
519, 819RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4977 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCCRONOS CONSULTING SRL
Adresa postala: SOS. BUCIUM, NR. 18, IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700282, Romania, Tel. 0745838542, Email: [email protected], Fax: 0232221400
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 531844.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519819.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR ? Axa prioritara : Dezvoltarea durabila si promovarea turismului ? Domeniul major de interventie : Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel IASI - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. A. Panu, nr. 12A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel. +40 0232/260600, Email: [email protected], Fax: +40 0232/260600, Adresa internet (URL): portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: Comuna Dranceni, jud. Vaslui, Localitatea: Dranceni, Cod postal: 737220, Romania, Tel. +40 0235/482345, Email: [email protected], Fax: +40 0235/482220
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2011 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer