Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare proiect de consolidare cladire, amenajari constructive si obtinere autorizatii de construire/desfiintare la statia de transformare Bucuresti Nord


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
151.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
Anunt de atribuire numarul 145136/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143068
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Baican, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare proiectde consolidare cladire, amenajari constructive si obtinere autorizatiide construire/desfiintare la statia de transformare Bucuresti Nord
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1, obtinere certificat de urbanism si a autorizatiei pentru desfiintarea constructiilor anexe din incinta amplasamentului2.obtinere certificat de urbanism si a autorizatiei de construire pentru consolidare cladire statie trafo si lucrari de constructii la exterior3.studiu geotehnic4.proiect de consolidare , inclusiv proiectele de arhitectura si instalatii in faza de "studiu de fezabilitate"5.Proiect Tehnic (PT) +Caiet de Sarcini(CS)6.realizarea fazelor de proiectare"DTAD-documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare", "DTAC-documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire""DTOE-documentatie tehnica pentru autorizareaorganizarii executilei lucrarilor "7.obtinere autorizatie de construire /desfiintare8.detalii de executie (D.E.)9.completare expertiza tehnica existentaNu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
151, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA11/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 563 Denumirea: Realizare proiect de consolidare cladire, amenajari constructive si obtinere autorizatii de construi
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
Adresa postala: STR CETATEA VECHE NR 8, BL.. III/4, SC. B, ET. 3, AP 76, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041023, Romania, Tel. +40 0721241830, Email: [email protected], Fax: +40 0314259734
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 351445.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 151100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: b.dul Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083700, Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 16:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer