Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: OBIECTIV 1 - MODERNIZARE DRUMURI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.089.695 RON

Castigatorul Licitatiei: DARCONS SRL
Anunt de atribuire numarul 111192/09.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135446
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Moldoveni (Consiliul Local Moldoveni)
Adresa postala: Comuna Moldoveni, sat Moldoveni, judet Neamt, Localitatea: Moldoveni, Cod postal: 617275, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Moldoveni, Tel. +40 233745862, In atentia: Buzdugan Monalissa Iulia, Email: [email protected], Fax: +40 0233745862, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: OBIECTIV 1- MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT OBIECTIV 2 - CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII ? SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT, OBIECTIV 3 - MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Moldoveni, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza servicii de Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: OBIECTIV 1- MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMTOBIECTIV 2 - CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII ? SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMTOBIECTIV 3 - MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 089, 695.19RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 108 Denumirea: Cu referire la procedura de achizitie publica pentru Realizare proiect tehnic, Detalii de executie,
V.1) Data atribuirii contractului 22.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DARCONS SRL
Adresa postala: Str. Vasile Alexandri, Com. Cordun, Localitatea: Cordun, Cod postal: 617245, Romania, Tel. +40 233747320, Email: [email protected], Fax: +40 233747320
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9150714.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9089695.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ''Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini si memoriile tehnice se regasesc in SEAP - www.e-licitatie.ro. Plansele se vor ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante.Personal: Proiectare: O1- sef proiect specializarea drumuri si poduri ? inginer proiectant CFDP doi ingineri proiectanti CFDP ; 1 topometrist atestat;O2-1 arhitect ;1 inginer proiectant CCIA; 1 inginer instalatii ;1 topometrist atestat;O3-1 arhitect;1 inginer proiectant CCIA 1 inginer instalatii ;1 topometrist atestatLucrari: O1- Sef santier ? inginer CFDP;RTE constructii rutiere drumuri si poduri- CQconstructii rutiere drumuri si poduri, CQproduse pentru constructii ;responsabil cu protectia muncii, securitatea muncii si PSI, personal de executie nominalizatde ofertant pe specializariO2- Sef santier ? inginer specialitatea CCIA, RTE domeniul CCIA, CQ-domeniul CCIA ? CQ: domeniul produse pentru constructii , responsabil cu protectia muncii, securitatea muncii si PSI, personal de executie nominalizat deofertant pe specializari .O3-sef santier ? inginer specialitatea CCIA; RTE domeniul CCIA;CQ domeniul CCIA, CQ- domeniul produse pentru constructii , responsabil cu protectia muncii, securitatea muncii si PSI, personal de executie nominalizat de ofertant .( unde: RTE-Responsabil tehnic cu executia, CQ-Responsabil cu controlul tehnic de calitate)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Vodanr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600247, Romania, Tel. +40 234513296, Email: [email protected], Fax: +40 234514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al Comunei Moldoveni
Adresa postala: Comuna Moldoveni, judetu Neamt, Localitatea: Moldoveni, Cod postal: 617275, Romania, Tel. +40 233745862, Email: [email protected], Fax: +40 233745862
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer