Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare Statie de Epurare Noua in Buzias, Recas si Faget


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.257.238 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA SC OMS ROMANIA SRL & REWOX HUNGARIA KFT BAJA, sucursala Timisoara
Anunt de atribuire numarul 130965/24.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121888
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare Statie de Epurare Noua in Buzias, Recas si Faget
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasele Buzias, Recas, Faget, in Judetul Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare Statie de Epurare Noua in Buzias, Recas si Faget ? conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 257, 237.69RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 11046 accesibila in SEAP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S186-304595din28.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34/AP Denumirea: Realizare Statie de Epurare Noua in Buzias LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC OMS ROMANIA SRL & REWOX HUNGARIA KFT BAJA, sucursala Timisoara
Adresa postala: Str. Sanatorului nr.12, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400243, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10420921.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9961003.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 36/AP Denumirea: Realizare Statie de Epurare Noua inFaget LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA PORR BAU GMBH & SC SAIFTIM SA
Adresa postala: Absberggasse nr.47, Localitatea: Viena, Cod postal: 1100, Austria
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8871210.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8296234.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1-?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
Fond de Coez: 73.91%;
-Buget de stat: 11.3%;
-Buget local: 1.74%;
-Credit Operator Regional: 13.05%; Of va prez: -Decl de excl si disp semn in orig de fiecare pers prop in of, F11;copii ale dipl si cert prof obt ment in CV-se va compl F12;
-certif sau ref emise de angajatori care sa probeze experienta indicata in CV(certif/docum emise sau contrasemnate de o autorit ori de catre clientul privat benef).B. Pt urm pers de spec: Ing lucr civ-5 ani exper in dom con civ si ind;Ing mec-5 ani exper in dom;Ing el-5 ani exper in dom;Ing autom SCADA-5 ani exper in dom;Resp pt asig calit;Resp Sanat si securit in mun-atestat conf leg nat in vig;Of va prez: -copii ale dipl si certif prof obt ment in CV-F12;
-certif sau ref emise de angaj care sa prob exper ind in CV(certif/doc emise sau contrasemn de o autorit ori de catre clientul privat benef). Of este oblig sa dem in spec ca detine sau ca are acces nelim la echipam si utilaj de mai jos pt fiecare lot in parte: Macarale>12.5t-1buc;Excav-1buc;Cam5-20t-2buc;Buldoz-1buc;Incarc frontal-1buc;Cil Compact-1buc;Placa compact-1buc;Trailer-1buc-F13; Se va comp: F14-Acord de asociere;F15-Decl priv part/partile din contr care sunt indepl de subantr si spec si datele de identif ale acestora, comp de of/liderul Asocierii.In cazul subcontr partiale sau integrale a proiect si/sau exec se vor prec sarc care revin fiec parti.Op ec sa dov faptul ca este certif in conf cu Stand ISO9001sau echiv(stand transp in leg tarii de orig a of) de catre un organism spec in dom;Copie certif pt conf cu orig: ? ISO9001sau echivalent;Se va comp F16-Sist de asig a calit;In cazul unei asoc doar liderul asoc trebuie sa dov faptul ca este certif in conf cu Stand ISO9001sau echiv;Op ec sa dov faptul ca este certif in conf cu Stand ISO14001sau echiv(stand transp in leg tarii de orig a of) de catre un org spec in dom;Copie certif pt conf cu orig: ISO14001sau echiv;In cazul unei asoc doar lid asoc trebuie sa dov faptul ca este certif in conf cu Stand ISO14001sau echiv.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUATIM SA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh.Lazar nr.11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2012 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer