Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare Statie de Epurare Noua in Jimbolia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.738.722 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA BIOWORKS VERFAHRENSTECHNIK GMBH & GLIAL TEAM EXIM SRL
Anunt de atribuire numarul 129309/28.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121939
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare Statie de Epurare Noua in Jimbolia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Oras Jimbolia, Judetul Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare Statie de Epurare Noua in Jimbolia ? conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 738, 722.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 11045 accesibila in SEAP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24/AP Denumirea: Realizare Statie de Epurare Noua in Jimbolia
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA BIOWORKS VERFAHRENSTECHNIK GMBH & GLIAL TEAM EXIM SRL
Adresa postala: Wernher-von-Braun-Str.10, Localitatea: Putzbrunn, Cod postal: 85640, Germany
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17878654.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14738722.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1- ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
Fond de Coez: 73.91%;
-Buget de stat: 11.3%;
-Buget local: 1.74%;
-Credit Operator Regional: 13.05% B.Pt urm pers de spec: Ing lucr civ?5 ani exper in dom construc civ si ind;Ing mec-5 ani expe in dom;Ing elec-5 ani exper in dom;Ing autom SCADA-5 ani exper in dom;Resp pt asig calit?atest conf legisl nat;Resp Sanat si secur in munca?atestat conf legisl nat;Of va prez: -copii ale diplom si certif prof obt ment in CV-F12;
-certif sau ref emise de angaj care sa prob exper indic in CV (certif/docum emise sau contrasemnate de o autorit ori de catre clientul priv benef).Of este oblig sa dem ca detine sau ca are acces nelim la echipam si utilaj: -Macarale >12.5 t?1buc;
- Excav?2 buc;
- Cam5-20t-2buc;
- Buldoz-1 buc;
-Incarc frontal?1 buc;
-Cil Compact?1 buc;
-Placa compact?1 buc;
-Trailer?1 buc-F13;Se va completa-F14-Acord de asoc;F15-Decl priv subcontractarea, complet de of/liderul Asoc.Op econ sa dov faptul ca este certif in conform cu Stand ISO 9001 sau echiv(stand transpuse in legisl tarii de orig a of) de catre un organ spec.Copie certif pt conf cu orig: ?ISO 9001 sau echiv.Se va completa F16;Op econ sa doved faptul ca este certif in conform cu Stand ISO 14001 sau echiv(stand trans in legisl tarii de orig a ofert) de catre un organism specializ in dom.Copie certif pt conform cu orig: ?ISO 14001 sau echiv.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUATIM SA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh.Lazar nr.11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2012 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer