Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor ?i habitatelor ?i recomandari de management, realizare ?i gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare har?i GIS, elaborare planuri de monitorizare ?i manageme


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
861.632 RON

Castigatorul Licitatiei: BLOM ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142958/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141660
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia pentru Conservarea Vietii Salbatice
Adresa postala: Str. Podu Verde Nr. 2, Et. 3, Ap. 15, Judetul Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Burdujan, Tel. +40 758042041, Email: [email protected], Fax: +40 378104404, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor ?i habitatelor ?i recomandari de management, realizare ?i gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare har?i GIS, elaborare planuri de monitorizare ?imanagement pentru Tinovul Saru Dornei, Tinovul de la Romanesti, Tinovul Mare Poiana Stampei, Bistrita Aurie si Pietrosul Brostenilor ? Cheile Zugrenilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea studii de inventariere, si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor si recomandari de management, realizare si gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare harti GIS, elaborare planuri de monitorizare simanagement pentru ariile protejate Tinovul Saru Dornei, Tinovul de la Romanesti, Tinovul Mare Poiana Stampei, Bistrita Aurie si Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72314000-9-Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
72322000-8-Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
90712400-5-Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
861, 632RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S069-114913din09.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 607 Denumirea: Realizarea studii de inventariere, si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor si
V.1) Data atribuirii contractului 20.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BLOM ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: str. I.H. Radulescu, nr.3-5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130015, Romania, Tel. +40 212320182, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212321889, Adresa internet (URL): www.blomasa.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1460400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 861632.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program ?POS Mediu? Axa 4Titlu proiect: Imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importan?a comunitara din Parcul National CalimaniCod proiect: SMIS CSNR 36219
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Asociatiei pentru Conservarea Vietii Salbatice
Adresa postala: Vatra Dornei, Str Podu Verde nr 2 et 3 ap 15, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +4 0758042041, Email: [email protected], Fax: +4 0378104404, Adresa internet (URL): www.romanian-wildlife.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer