Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea comunicarii, informarii si publicitatii pentru Proiectul ?Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Calarasi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
678.650 RON

Castigatorul Licitatiei: VIZUAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140996/24.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138569
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Dima, Tel. +40 242311302, Email: [email protected], Fax: +40 242331609, Adresa internet (URL): www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea comunicarii, informarii si publicitatii pentru Proiectul ?Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: consiliul judetean calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea comunicarii, informarii si publicitatii pentru Proiectul ?Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Calarasi? conform caiet sarcini atasat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
678, 650RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S237-390468din08.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7374 Denumirea: Realizarea comunicarii, informarii si publicitatii pentru Proiectul ?Sistem integrat de management
V.1) Data atribuirii contractului 22.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIZUAL S.R.L.
Adresa postala: ALEEA TEILOR NR. 10, Localitatea: Agnita, Cod postal: 555100, Romania, Tel. 0744834500, Email: [email protected], Fax: 0269510719
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1320941.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 678650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS MEDIUTipul de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.2) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul l loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Datele de depunere ale ofertelor si a sedintei de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa decatre comisia de evaluare.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: ing. Filipescu R.?Presedinte, ing.Stefan I.? vicepresedinte, ing.Georgescu B., Tudone D.?secretar, ing.Vasilescu S. ? director, ec. Muresanu P.? director, ing.Dima G.?comp. achizitii, consilieri - Alecu G., Ana T., Barbu V., Craiu J., Dinulescu M., Dragomir M., Dragu N., Dragan M., Enciu N., Ghiveciu C., Iliescu E., Manea I., Mihai I., Nutu M., Pascu V., Pavalasc C., Petcu V., Radulescu G., Rogoz N., Samoila I., Sbarcea M., Stoiciu M., Tomoiaga St., Virtejanu L., Vrajitoru S.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
Adresa postala: str. 1 decembrie 1918, nr.1, Localitatea: calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +40 242311301, Fax: +40 331609
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 08:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer