Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea sistemului de termoizolatie a peretilor exteriori si acoperis bloc 2 si 3 - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.248 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ELSIMIDA COM S.R.L. Tg. Jiu
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 79179/01.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Amedeo Berindea, Tel.0253.335.045, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0253.335.068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea sistemului de termoizolatie a peretilor exteriori si acoperis bloc 2 si 3 - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: SC Complexul Energetic Turceni SA, str. Uzinei, nr. 1, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare la realizarea sistemului de termoizolatie la blocurile 2 si 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 248RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
112
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 136 Denumirea: Realizarea sistemului de termoizolatie a peretilor exteriori si acoperis bloc 2 si 3
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ELSIMIDA COM S.R.L. Tg. Jiu
Adresa postala: str. Jiului, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 1400, Romania, Tel.0253/221995, Fax: 0253/221993
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 98748.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96248.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titlescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0251/415600, Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Turceni SA, Directia Comerciala - Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel.0253/335445, Fax: 0253/335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2010 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer