Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea studiului privind dezvoltarea urbana in regiunea Sud Muntenia - stadiul actual si scenarii de dezvoltare pentru perioada 2014-2020


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
110.500 RON

Castigatorul Licitatiei: AVENSA CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143828/01.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138896
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
Adresa postala: STR.GENERAL CONSTANTIN PANTAZI NR.7A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910164, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIAN DOBRESCU, Tel. +40 242331769, In atentia: DANIELA TRAIAN, Email: [email protected], Fax: +40 242313167, Adresa internet (URL): WWW.ADRMUNTENIA.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: Dezvoltare Regionala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea studiului privind dezvoltarea urbana in regiunea Sud Muntenia - stadiul actual si scenarii de dezvoltare pentru perioada 2014-2020
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Regiunea SUD MUNTENIA
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea studiului privind dezvoltarea urbana in regiunea Sud Muntenia - stadiul actual si scenarii de dezvoltare pentru perioada 2014-2020
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12097 Denumirea: Studiu dezv urbana in reg Sud Muntenia - stadiul actual si scenarii de dezv in per 2014-2020
V.1) Data atribuirii contractului 31.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVENSA CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str. Eternitate, Nr.76, cladirea centru Axa, et.3 si 4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700607, Romania, Tel. +40 232217605, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232217603, Adresa internet (URL): www.avensa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 185000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
In cazul in care 2 sau mai multe oferte admisibile clasate pe locul 1 au acelasi pret ofertat, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare, in plic inchis depus la registratura autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice al ADR SUD MUNTENIA
Adresa postala: Str.General Constantin Pantazi nr.7A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910164, Romania, Tel. +40 242313167, Email: [email protected], Fax: +40 242313167, Adresa internet (URL): www.adrmuntenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 16:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer