Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea unui audit independent al Proiectului ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL ALBA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
250.171 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DELOITTE AUDIT SRL
Anunt de atribuire numarul 133569/25.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124908
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CTTA SA ALBA
Adresa postala: Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO ? 510007, Romania, Punct(e) de contact: Corina Luculescu, Tel. +40 258834087/ +40 258401312, In atentia: Eugen Ionita ? Manager de proiect, Email: [email protected], Fax: +40 258834493, Adresa internet (URL): www.apaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea unui audit independent al Proiectului ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL ALBA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul serviciilor este realizarea unui audit independent al Proiectului ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL ALBA?, in conformitate cu prevederile contractului de finantare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
79210000-9-Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)
79212100-4-Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
250, 171RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AB-Audit/ 754/ 09.02.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3297/22.05.2012 Denumirea: Realizarea unui audit independent al Pr. EXT. SI REABILIT. INFRASTR. DE APA SI APA UZATA IN JUD AB
V.1) Data atribuirii contractului 22.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DELOITTE AUDIT SRL
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. +40 212221661, Fax: +40 213195100
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 595325.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250171.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1- Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
Durata contractului de achizitie este de 36 luni, cu posibilitate de prelungire, in cazul modificarii duratei contractului de finantare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Alba, sectia Comerciala
Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu nr. 24, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO-510111, Romania, Tel. +40 258813510, Email: [email protected], Fax: +40 258811184
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CTTA SA Alba ? Oficiul juridic
Adresa postala: Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO - 510007, Romania, Tel. +40 258834087/ +40 258401312, Email: [email protected], Fax: +40 258834493, Adresa internet (URL): www.apaalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2012 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer