Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realiz.docum.cadastrale si evaluare a imobilelorafectate de lucr.de utilitate publica,,Reabilit.liniei cf Brasov-Simeria,comp. a Coridorului IVPanEuropean,pt.circul.tr.cu vit.max.160km/h loturi (UAT)1-Valea Lunga,Blaj,Craciunelu de Jos,Mihalt,2-Alma,Brate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.766.852 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC THEOTOP SRL-SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL-SC GEOTER PROIECT SRL -lider de asociere SC THEOTOP SRL
Anunt de atribuire numarul 140106/10.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140731
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice Proiecte Europene, Tel. +40 213199565/122358, In atentia: Doinita Fieraru, Email: [email protected], Fax: +40 213158549, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realiz.docum.cadastrale si evaluare a imobilelorafectate de lucr.de utilitate publica, ,Reabilit.liniei cf Brasov-Simeria, comp. a Coridorului IVPanEuropean, pt.circul.tr.cu vit.max.160km/h loturi (UAT)1-Valea Lunga, Blaj, Craciunelu de Jos, Mihalt, 2-Alma, Brateiu, Medias, Tarnava, Copsa Mica, Axente Sever, Micasasa, 3-Sighisoara, Danes, Laslea, Hoghilag, Dumbraveni, Atel, 4-Simeria, Turdas, Orastie, Romos, Geoagiu, Sibot, Salistea, Vintu de Jos, Alba Iulia, Santimbru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: -tronsonul de cale ferata Sighisoara-Coslariu pentru loturile 1, 2 si 3;
-tronsonul de cale ferata Coslariu-Simeria pentru lotul4
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, ,Realizarea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publica ?Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov ? Simeria, componenta a Coridorului IV Pan-European, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h? pentru urmatoarele loturi: LOT 1 - unitatile administrativ-teritoriale(UAT): comuna Valea Lunga, orasul Blaj, comuna Craciunelu de Jos, comuna Mihalt;LOT 2 - unitatile administrativ-teritoriale(UAT): comuna Alma, comuna Brateiu, orasul Medias, comuna Tarnava, orasul Copsa Mica, comuna Axente Sever, comuna Micasasa;LOT 3 - unitatile administrativ-teritoriale(UAT): orasul Sighisoara, comuna Danes, comuna Laslea, comuna Hoghilag, oras Dumbraveni, comuna Atel;LOT 4 - unitatile administrativ-teritoriale(UAT): orasul Simeria, comuna Turdas, orasul Orastie, comuna Romos, oras Geoagiu, comuna Sibot, comuna Salistea, comuna Vintu de Jos, orasulSebes, municipiul Alba Iulia, comuna Santimbru?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 766, 852RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18/1/1440/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S213-352620din06.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 148 Denumirea: Realiz.doc.cadstr.si eval.a imob.u.a.t.Valea Lunga, Blaj, Craciunelu de Jos, Mihalt -lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC THEOTOP SRL-SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL-SC GEOTER PROIECT SRL -lider de asociere SC THEOTOP SRL
Adresa postala: Calea Vacaresti nr.238, Bl.71, ScaraC, Etaj4, Ap.79, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040059, Romania, Tel. 0213234896, Email: [email protected], Fax: 0213216282, Adresa internet (URL): http: //www.theotop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1135900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 966650.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 147 Denumirea: Realiz.doc.cadastreval.imob.u.a.t.Lot2: Alma, Brateiu, Medias, Tarnava, Copsa Mica, Axente Sever, Micasasa
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC GEOTER Proiect SRL -SC Cornel&Cornel TOPOEXIM SRL-SC THEOTOP SRL - lider de asociere SC GEOTER Proiect SRL
Adresa postala: Str.Doaga nr.6, Judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110440, Romania, Tel. +40248221093, Email: [email protected], Fax: +40248216337, Adresa internet (URL): http: //www.geoter.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1214700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1044642.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 149 Denumirea: Realiz.doc.cadastr.eval.imob.u.a.tlot.3-Sighisoara, Danes, Laslea, Hoghilag, Dumbrasveni, Atel
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC INGEO PROIECT SRL-SC KOMORA SRL-MGGP SA lider de asociereSC INGEO PROIECT SRL
Adresa postala: Bulevardul Banu Manta, nr.27, Bloc 34, Sc.2, Ap.47, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011222, Romania, Tel. +40212111155, Email: [email protected], Fax: +40212111155, Adresa internet (URL): http: //www.ingeo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1387800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 899000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 146 Denumirea: Realdoccadastr.lotul4SimeriaTurdasOrastieRomosGeoagiuSibotSalisteaVintudeJosSebesAlbaIuliaSantimbru
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CORNEL|&CORNELTOPOEXIM SRL-SC GEOTER Proiect SRL-SC THEOTOP SRL lider de asociere SC CORNEL|&CORNELTOPOEXIM SRL
Adresa postala: Str.I.P. Ceaicovski, nr.9, Sc.B, Etaj 1, Ap.16, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060468, Romania, Tel. +40212218377, Email: [email protected], Fax: +40212204002, Adresa internet (URL): http: //www.topoexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 996000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 856560.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Au fost intocmite contestatiide catre ofertantii participanti si anume: Asocierea Ingeo Proiect SRL-Komora SRL pentru lotul 3 si Asocierea SC Primul Meridian SRL-SC Cartotop SA pentru loturile 2 si 3 pentru care a fost emisa Decizia CNSC nr.912/C11/724/725/726 din data de 14.03.2013.De asemenea ofertantul Asocierea SC Primul Meridian SRL-SC Cartotop SA a formulat plangere la Curtea de Apel Bucuresti in data de 28.03.2013, dosar nr.2499/2/2013 pentru care a fost emisa hotararea civila definitiva nr.2262 din data de 24.05.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030831, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica si Resurse Umanedin cadrul CNCF, ,CFR"SA
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192525, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 17:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer