Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CONFORMITATE CU CERINTELE STANDARULUI DE REFERINTA : SR EN ISO 9001 :2008 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII - CERINTE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.500 RON

Castigatorul Licitatiei: LLOYD'S REGISTER (ROMANIA) SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 142322/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SE Craiova II str braiera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200176, Romania, Punct(e) de contact: Melania Cruceru, Tel. +40 251599480, In atentia: Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CONFORMITATE CU CERINTELE STANDARULUI DE REFERINTA : SR EN ISO 9001 :2008 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII - CERINTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul SE Craiova II, str Bariera Valcii nr.195
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CONFORMITATE CU CERINTELE STANDARULUI DE REFERINTA : SR EN ISO 9001 :2008 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII - CERINTE conform cerintelor documentatiei descriptive
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79132100-9 - Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 149/ECC Denumirea: RECERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CONFORMITATE CU CERINTELE STANDARULUI DE REF
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LLOYD'S REGISTER (ROMANIA) SRL
Adresa postala: Sos. Iancului Nr. 31, Etaj 3 Bucuresti Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021716, Romania, Tel. +40 212106695, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.lr.org
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer