Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rechizite, articole de birou si de papetarie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.352.423 RON

Castigatorul Licitatiei: ORION GOLDEN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 103014/22.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 100380
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala:  str. Apolodor nr. 17 sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Dumitru Mocanu, Tel. 319.97.59 int 2491/2344, Email:  [email protected], Fax:  319.98.62, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Rechizite, articole de birou si de papetarie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MFP - str.Apolodor, nr. 17, sect. 5
ANAF - str.Apolodor, nr. 17, sect. 5
ANERP - Calea Floreasca, nr. 202, sector 1GF - Piata Alba Iulia nr.6, bl.I5, tronson I-II, sector 3
ANV - Str. Matei Millo, Nr. 13 sector 1
CNP - Str.Cristian Popisteanu n.2-4, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de rechizite, articole de birou si de papetarie, necesare bunei desfasurari a institutiilor ce fac parte din prezenta asociati contractanta conform caracteristicilor prezentate in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197000-6 - Articole marunte de birou (Rev.2)
22810000-1-Registre din hartie sau din carton (Rev.2)
22852000-7-Dosare (Rev.2)
30199000-0-Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
39292400-9-Instrumente de scris (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 352, 422.83RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S125-191496din01.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 540050 Denumirea: Rechizite, articole de birou si de papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ORION GOLDEN S.R.L.
Adresa postala:  Str.Campineanu Tronson B, Bl.M3, Sc.A, Ap.2, ,Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  0300, Romania, Tel. 0726276752, Email:  [email protected], Fax:  0248636844
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47285.85 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 7
Contract nr: 540050 Denumirea: Rechizite, articole de birou si de papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala:  Str. Floare Rosie, Nr. 7, Sector 6, Bl. 51, Sc. 4, Ap. 155, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  721421, Romania, Tel. 021/2117085; 021/6190500, Email:  [email protected], Fax:  021/2104926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1142455.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 540050 Denumirea: Rechizite, articole de birou si de papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SMART TRADING PREST S.R.L.
Adresa postala:  Comuna Budeasa nr 115, Localitatea:  Budeasa, Cod postal:  117155, Romania, Tel. 021-317.97.94, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-317.97.94, Adresa internet (URL):  www.stp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 540050 Denumirea: Rechizite, articole de birou si de papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PETROLIV S.R.L.
Adresa postala:  STR. BUCIUM, NR. 35-37 BL. A1-2, PARTER, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700265, Romania, Tel. 0232/237300, Email:  [email protected], Fax:  0232/237300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14480.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 540050 Denumirea: Rechizite, articole de birou si de papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Evident Group S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dragos Voda Nr.80 Sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020748, Romania, Tel. 021-211.37.88, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-211.78.95, Adresa internet (URL):  www.evidentgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131701.38 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 8, 9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Deoarece pentru lotul nr. 10 nu a fost depusa nicio oferta, acesta a fost anulat conform prevederilor art. 209, lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Nucuresti, sectia IX, contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Ilfov, nr.6, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 021.310.37.81, Fax:  021.310.37.81, Adresa internet (URL):  www.justro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Str.Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021.319.16.74
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Diretia Generala Juridica
Adresa postala:  str. Apolodor, nr. 17, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 021.319.97.59, Email:  [email protected], Fax:  021.319.97.59, Adresa internet (URL):  www.mfinante.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2011 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer