Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reconditionare pompe de ungere cu ulei, pompe de ungere cu vaselina si pompe hidraulice pentru IVB tip NYLOS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
80.745 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRIMEX SRL
Anunt de atribuire numarul 147361/29.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142293
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu, Tel. +40 374171120, In atentia: Leata Alina, Email: [email protected], Fax: +40 374171127, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reconditionare pompe de ungere cu ulei, pompe de ungere cu vaselina si pompe hidraulice pentru IVB tip NYLOS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pompele de ungere cu ulei sunt componente importante ale instalatiilor de ungere amecanismelor utilajelor de excavare, haldare si transport din cadrul unitatilor miniere de cariera, care asigura transportul lubrefiantului de la rezervor la punctele deungere si realizarea presiuniiintr-un circuit inchis. Produsele sunt pompe volumice de rotatie, elementul activ fiind format dintr-o pereche de roti dintate.Tipul pompelor de ungere utilizate: ? Pompe cu roti dintate tipHR 4 (HPF 4)? Pompe cu roti dintate tip: DL? Pompe cu roti dintate tipG 3/8? Pompe cu roti dintate PH 12Toate acestea au un rol foarte importat in procesul tehnologic , fiecare avand locul si rolul sau bine determinat, asigurand functionarea in conditiile tehnologice prevazute pentru fiecare subansamblu, utilaj in parte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50511000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
80, 745RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 782/DM Denumirea: Reparat pompe hidraulice pentru IVB tip NYLOS
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRIMEX SRL
Adresa postala: ALEEA MACULUI NR. 1, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 10240, Romania, Tel. +40 253217412, Fax: +40 253217415
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18998.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18860.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 783/DM Denumirea: Reparat pompe de ungere cu ulei si vaselina
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UMR SA Rovinari
Adresa postala: str. ENERGETICIANULUI nr. 15, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 10420, Romania, Tel. +40 253372345, Fax: +40 253371112
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61885.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamentela clauzele contractuale specificedin Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulateulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele angajament, daca este cazul.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer