Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE IN PERIMETRELE DE AMELIORARE BODEASA - POLIGON, COM. VIISOARA, JUD. BOTOSANI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
486.520 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DORACIM SRL
Anunt de atribuire numarul 14691/12.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10117
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE SUCEAVA
Adresa postala: Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Punct(e) de contact: Silvestru Buga, Tel.0230/523122, Email: [email protected], Fax: 0230/530432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RECONSTRUCTIE ECOLOGICA FORESTIERA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUITE IN PERIMETRELE DE AMELIORAREBODEASA - POLIGON, COM. VIISOARA, JUD. BOTOSANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: COM. VIISOARA, JUD. BOTOSANI
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTARI SERVICII PENTRU RECONSTRUCTIA ECOLOGICA PE TERENURI DEGRADATE, CONSTITUIE IN PERIMETRE DE AMELIOARE BODEASA - POLIGON, COM. VIISOARA, JUD BOTOSANI - 29.00 HA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77230000-1 - Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
486, 520RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9757/15.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16154 Denumirea: CONTRACT DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 8/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DORACIM SRL
Adresa postala: ORADEA STR PRIMARIEI NR 4 BL N4 ET 4 AP 20, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410209, Romania, Tel.0745098005, Fax: 0359447002
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 599374.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 486520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL SUCEAVA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR. STEFAN CEL MARE NR. 62, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 730344, Romania, Tel.0230216321, Email: [email protected], Fax: 0230524022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3104641, Email: [email protected], Fax: +4(021)3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE SUCEAVA
Adresa postala: SUCEAVA, STR. TEILOR FN., Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720223, Romania, Tel.0230520790, Email: [email protected], Fax: 0230530432
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2007 18:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer