Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituita in perimetrele de ameliorare zona Carierei, zona Garii, zona Galesu apartinand localitatii Poarta Alba, judetul Constanta.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.133.970 RON

Castigatorul Licitatiei: PADVERDE SRL
Anunt de atribuire numarul 136434/27.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 134169
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA POARTA ALBA
Adresa postala: str Calea Bucuresti, nr.25, Localitatea: Poarta Alba, Cod postal: 907245, Romania, Punct(e) de contact: Cocos Anca Florina, Tel. +4 0241853228, Email: [email protected], Fax: +4 0241853228, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituita in perimetrele de ameliorare zona Carierei, zona Garii, zona Galesu apartinand localitatii Poarta Alba, judetul Constanta.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Comuna Poarta Alba
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul este cu prioritate ecologic si social, avand ca scop: - valorificarea prin impadurire a terenurilor degradate sau in curs de degradare, inapte altor folosinte;
- refacerea echilibrului ecologic din zona prin stabilizarea eroziunii solului si ameliorarea treptata si progresiva a terenurilor, sub efectul culturilor forestiere;
- ameliorarea peisajului local si, in general a landsaftului, foarte sensibil si expus proceselor de degradare;In cazul de fata sunt luate in studiu si proiectare si ulterior impaduririi terenuri degradate de pe cuprinsul Comunei Poarta Alba, judetul Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77231600-4 - Servicii de impadurire (Rev.2)
90722000-4-Reabilitare ecologica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 133, 970.05RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S112-185871din14.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5204 Denumirea: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 22.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PADVERDE SRL
Adresa postala: str.Nicolae Grigorescu, nr86, Localitatea: Insuratei, Cod postal: 815300, Romania, Tel. 0726 396399, Email: [email protected], Fax: 0239672404, Adresa internet (URL): 13.02.19.76.
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2180522.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2133970.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care vor exista oferte admisibile cu acelasi punctaj, autoritatea contractanta va face departajarea avand in vedere oferta cu cel mai mic pret declarat. Daca si preturile ofertate sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro la care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in mod similar accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, atasarea in SEAP este imposibila. Riscurile neaccesarii clarificarilor cad in sarcina operatorului economic. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentatul legal prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer